Home News NAJWIĘKSZA GRUPA W POLSCE!
NAJWIĘKSZA GRUPA W POLSCE!
0

NAJWIĘKSZA GRUPA W POLSCE!

0
0

20 lat temu stosunkowo niewielkie firmy rodzinne z polskim kapitałem, poprzez wykorzystanie wzajemnego zaufania oraz dobrą strategię współpracy z sektorem producenckim, stworzyły kluczowego gracza na krajowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych.

Grupa PSB działa jako grupa zakupowo- -sprzedażowa, konsolidująca małe i średnie polskie firmy, które pomimo funkcjonowania pod wspólnym logo sieci zachowują niezależność. Formuła działania Grupy polega na wspieraniu interesów firm kupieckich wspólną polityką zakupów, marketingiem, szkoleniami oraz udostępnieniem usług zmniejszających stałe koszty prowadzenia jednostek handlowych. Obecnie Grupa PSB zrzesza 382 małe i średnie firmy z terenu całej Polski, które prowadzą handel w 301 składach budowlanych, w 286 marketach PSB Mrówka oraz w 61 centrach handlowych PSB Profi. W placówkach tych pracuje ok. 13 tysięcy osób. W jej ofercie znajduje się cały wachlarz produktów potrzebnych do budowy i remontu domu lub mieszkania. Zawiera on 360 tys. pozycji asortymentowych, które pochodzą od 715 dostawców – producentów materiałów w Polsce. Przychody ze sprzedaży materiałów budowlanych składów, będących partnerami Grupy PSB Handel SA, na koniec 2017 r. osiągnęły pułap 6,24 mld zł. Udział w krajowym rynku dystrybucji materiałów budowlanych szacowany jest na 14%. W 2018 roku znajomość marki Grupy PSB deklarowało ok. 46% Polaków, sieć sklepów PSB Mrówka 64%, a placówek PSB Profi 20%.

WYSOKIE STANDARDY
W Grupie PSB fundamentem działalności jest jakość materiałów i usług okołosprzedażowych oraz rzetelność wobec interesariuszy. Grupa podnosi standardy obsługi klienta i rozszerza gamę produktów poprzez rozbudowę sieci detalicznej PSB Mrówka. Tradycyjne hurtownie przekształcane są w nowoczesne centra budowlane pod nazwą PSB Profi. Od wielu lat Grupa prowadzi także intensywne programy szkoleniowe – podnoszące kwalifikacje pracowników sieci oraz kilku tysięcy wykonawców budowlanych stale zaopatrujących się w jej placówkach. Firmy rodzinne w zorganizowanej grupie są bardziej elastyczne – indywidualnie dostosowują się do zmieniających się potrzeb klientów na rynkach lokalnych, a właściciele tych placówek są bardziej decyzyjni niż kierownicy w sieciach scentralizowanych. Dowodem na długoterminową opłacalność inwestycji w jakość jest obecność Grupy PSB w pierwszym w Polsce rankingu 100 najlepszych polskich marek rekomendowanych przez klientów.

EFEKT SKALI
Grupa PSB, korzystając z efektu skali, od wielu lat nabywa taniej nie tylko materiały budowlane, ale również inne środki i usługi niezbędne do funkcjonowania hurtowni oraz sklepu Mrówka. W tym zakresie Grupa oferuje:
• specjalne warunki na zakup paliwa, energii, telefonów, sprzętu i technologii IT, samochodów, wózków widłowych, wyposażenia placówek – regałów, systemów kasowych itp.;
• ogólnopolski marketing – kampanie promocyjne, medialne, program telewizyjny z lokowaniem produktu, program lojalnościowy, własne publikacje poradnikowe, czasopisma „Głos PSB” i „M jak Mrówka”, portale poradnikowe www.domnowoczesny.pl oraz blogi;
• targi wewnętrzne umożliwiające zawieranie specjalnych kontraktów z dostawcami PSB, co buduje przewagę cenową w stosunku do lokalnych konkurentów;
• usługi doradcze audytorów w zakresie prowadzenia Mrówki i Profi.

Od kilkunastu lat Grupa PSB angażuje się w działania CSR. Obejmuje swoim mecenatem wydarzenia kulturalne w regionie świętokrzyskim, wspomaga finansowo lub produktowo liczne placówki edukacyjne, domy dziecka w Winiarach i Pacanowie, szpitale oraz fundacje (m.in. Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu) i stowarzyszenia oraz poszkodowane rodziny. Od kilku lat prowadzi ogólnopolską akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach której na rynkach lokalnych sklepy Mrówka wraz z policją i szkołami podstawowymi przeszkalają dzieci z zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wyposażają je w elementy odblaskowe.

open