Home News „BUILDER” DLA NIEPODLEGŁEJ POSTSCRIPTUM
„BUILDER” DLA NIEPODLEGŁEJ POSTSCRIPTUM
0

„BUILDER” DLA NIEPODLEGŁEJ POSTSCRIPTUM

0
0

Listopadowy „Builder”, poświęcony w całości Niepodległej, to najobszerniejsze – liczące ponad 240 stron – z przygotowanych przez nas do tej pory wydań. Ta objętość uświadamia, jak ogromnie inspirującym, angażującym i fascynującym zjawiskiem jest historia polskiej architektury i budownictwa, skoro dostarcza tylu tematów i treści. Jak wiele mamy powodów do dumy – zauważmy – której źródłem jest myśl projektowa i inżynierska oraz jej materialne realizacje. A przecież w tej publikacji nie objęliśmy całości, to zaledwie (i aż) wybór dokonań z ostatniego stulecia.


Warto zaznaczyć, że ów wybór ma wymowny charakter. Został zaproponowany przez wielu AUTORÓW o różnej proweniencji. Do współpracy nad publikacją zaprosiliśmy teoretyków, praktyków, historyków, twórców z dorobkiem, jak również pełną pasji młodzież; zwróciliśmy się do reprezentantów firm, ośrodków akademickich oraz organizacji środowiskowych z całej Polski. Zależało nam, aby to wydanie miało charakter wyraźnie polifoniczny. W polifonii bowiem odzwierciedla się wielość i różnorodność, jaką wspólnie tworzymy.

Odzew ze strony zaproszonych osób i środowisk, a następnie efekt w postaci nadesłanych materiałów, przerósł nasze oczekiwania. Niemal 40 autorów stworzyło panoramę tekstów przybliżających blisko 100 emblematycznych dla okresu 1918–2018 budowli oraz sylwetki kilkudziesięciu wybitnych postaci. To artykuły o wysokiej wartości merytorycznej i formalnej, ale przede wszystkim „żywe” teksty – takie, w których odbicie znalazła siła oddziaływania największych dzieł architektoniczno-budowlanych i ich twórców. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób, których listę poniżej publikujemy, mogliśmy Państwu przekazać publikację wyjątkową, na miarę 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wszystkim Autorom oraz Współtwórcom, którzy brali udział w przygotowaniu wydania „Builder” dla Niepodległej, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

Marek Zdziebłowski  Wydawca miesięcznika „Builder”
Grzegorz Przepiórka  Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika „Builder”

open