Home News „TECH – BUD’2019”
„TECH – BUD’2019”
0

„TECH – BUD’2019”

0
0

Patronat honorowy nad Konferencją objął Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych w polskim budownictwie oraz wyników badań związanych z ich wdrażaniem, a także wymiana doświadczeń w procesie projektowania i realizacji inwestycji.

TEMATYKA KONFERENCJI:

A. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii we współczesnych realizacjach polskich

B. Problemy technologiczno-materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach

C. Nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie D. Problemy infrastruktury miast E. Zagadnienia współczesnej architektury i urbanistyki

Na Konferencji prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów oraz referaty zgłoszone przez uczestników po pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego.
Zakres Konferencji poszerzony został o problematykę zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych miast.
W trakcie Konferencji odbędą się prezentacje nowoczesnych materiałów i technologii, wygłoszone zostaną referaty firm wykonawczych i producentów.

1. KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA, dr h.c. m. – Przewodniczący
Dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI, prof. PP
Dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK -wiceprzewodnicząca
Dr hab. inż. Wit DERKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ
Dr inż. Maciej GRUSZCZYŃSKI
Dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI, prof. PRz.
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Mgr inż. Stanisław NOWAK – Przewodniczący
Dr hab. inż. Janusz RUSEK – AGH w Krakowie
Adrian BIELAK – Koło Młodych OM PZITB

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w Konferencji:
– 1 000,00 brutto – bez noclegów
– 1 300,00 brutto – z noclegami

4. TERMINY
– 30 czerwiec 2019 r.- zgłoszenie referatu i niższa opłata za konferencję
– 12 październik 2019 r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia opłaty

5. ORGANIZATOR KONFERENCJI:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie
IV KONFERENCJA „TECH-BUD’2019” ul. Straszewskiego 28; 31-113 Kraków, tel./fax.: 12 421 47 37, 519 197 983, 519 197 929, techbud@pzitb.org.pl
Warunki uczestnictwa i szczegółowe informacje dotyczące IV Konferencji „TECH-BUD’2019” są zamieszczone na stronie internetowej: www.tech-bud.pzitb.org.pl

open