Home News WSPARCIE DLA REWITALIZACJI
WSPARCIE DLA REWITALIZACJI
0

WSPARCIE DLA REWITALIZACJI

0
0

W wielu miastach i dzielnicach procesy niszczenia tkanki miejskiej, pogarszania warunków społecznych oraz powstania problemów gospodarczych mogą być odwrócone szczególną, skoncentrowaną interwencją. Odpowiedzią na wyzwania jest rewitalizacja, na którą regiony tylko od 2014 do 2020 przeznaczyły kilka miliardów złotych. W tym roku finansowanie rewitalizacji będzie kontynuowane. Komentuje Artur Soboń, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, które są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, a zarządzane przez urzędy marszałkowskie, w okresie 2014–2020 na inwestycje rewitalizacyjne regiony przeznaczyły 5,42 mld zł. Podpisano 829 umów z beneficjentami (do 24 lutego 2019 r.) na projekty w zakresie rewitalizacji. Ich całkowita wartość to 6,86 mld zł (w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 4,1 mld zł). Oznacza to wykorzystanie 76% środków przeznaczonych na rewitalizację z priorytetu inwestycyjnego „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”. W 2019 roku w 5 województwach – lubuskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim – zaplanowano ogłoszenie naborów wniosków na projekty rewitalizacyjne o łącznej kwocie 141,5 mln zł (środki EFRR i budżetu państwa), z czego największy konkurs z alokacją 55 mln zł odbędzie się w województwie podlaskim. Spodziewane są wnioski o dofinansowanie do 64,7 mln zł Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W województwie lubuskim o środki ubiegać się będą podmioty z ZIT Gorzowa Wielkopolskiego (10,2 mln zł w ramach dwóch naborów) i Zielonej Góry (3,9 mln zł). W województwie śląskim środki na rewitalizację zostaną przyznane (4,5 mln zł) dla projektów z obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (pokrywającego się z Rybnickim Okręgiem Przemysłowym). Natomiast w województwie warmińsko-mazurskim nabór będzie dotyczyć rewitalizacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku (3,2 mln). Trwają także nabory rozpoczęte w 2018 r.: • w województwie zachodniopomorskim z alokacją 60 mln zł – działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich; • w województwie kujawsko-pomorskim z alokacją 123,11 mln zł do 31 marca 2020 roku konkurs dla ZIT (działanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz z alokacją 120 mln zł do 31 grudnia 2020 (działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych). Są to konkursy organizowane w rundach. Wsparcie działań rewitalizacyjnych można otrzymać, kontaktując się z urzędami marszałkowskimi, korzystając z pomocy Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, Łódzkiego Lokalnego Centrum Wiedzy, dobrych praktyk zebranych podczas konkursów na modelową rewitalizację miast i ustawy o rewitalizacji. Rewitalizacja to nie tylko „remont”. Szukając źródeł jej finansowania, trzeba brać pod uwagę prowadzenie skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym zakresie, realizujących szerszą wizję odnowy miasta oraz wspierających powiązania przestrzenne z szerszym otoczeniem. Dlatego trzeba pobudzać aktywny udział podmiotów prywatnych w interwencjach poprzez tworzenie instrumentów finansowych oraz zachęt dla przedsięwzięć prywatnych i takich, które będą mogły być realizowane w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Artur Soboń 7 lutego 2018 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 2001 roku związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 roku na stanowisku Sekretarza Miasta. Od 2015 roku Poseł na Sejm RP.

open