Home Biznes i Ludzie KOMPETENTNE WSPÓŁDZIAŁANIE
KOMPETENTNE WSPÓŁDZIAŁANIE
0

KOMPETENTNE WSPÓŁDZIAŁANIE

0
0

System Rad ds. Kompetencji zainicjowała działająca w ramach Grupy PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju, spółki Skarbu Państwa) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W wyniku tej inicjatywy zostały powołane Sektorowe Rady ds. Kompetencji, m.in. w budownictwie.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie ukonstytuowała się w kwietniu 2017 r. na swym pierwszym posiedzeniu w Warszawie. Prace Rady zostały zainicjowane przez partnerstwo Związku Zawodowego „Budowlani” (lider), Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej. Wniosek konkursowy złożony przez Partnerstwo uzyskał akceptację PARP i finansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” i działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, które zapewnia Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i skarb państwa. Projekt realizowany jest od 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r…

Cały artykuł do znalezienia za darmo w wersji cyfrowej. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Builder Polska z App Store, Google Play lub wejść na naszą stronę https://e.buildercorp.pl/ i zarejestrować się.

open