Home IT&BIM FIRMA BENTLEY SYSTEMS ROZSZERZA OFERTĘ DLA CYFROWYCH MIAST DZIĘKI PRZEJĘCIU FIRM CITILABS I ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES
FIRMA BENTLEY SYSTEMS ROZSZERZA OFERTĘ DLA CYFROWYCH MIAST DZIĘKI PRZEJĘCIU FIRM CITILABS I ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES
0

FIRMA BENTLEY SYSTEMS ROZSZERZA OFERTĘ DLA CYFROWYCH MIAST DZIĘKI PRZEJĘCIU FIRM CITILABS I ORBIT GEOSPATIAL TECHNOLOGIES

0
0

Tworzenie cyfrowych bliźniaków mobilności przy użyciu zautomatyzowanych procesów pracy – oprogramowanie Orbit GT (kontekst cyfrowy) i symulacji – oprogramowanie CUBE firmy Citilab (komponenty cyfrowe) w scenariuszach predykcyjnych transportu (chronologia cyfrowa)

Tworzenie cyfrowych bliźniaków mobilności przy użyciu zautomatyzowanych procesów pracy – oprogramowanie Orbit GT (kontekst cyfrowy) i symulacji – oprogramowanie CUBE firmy Citilab (komponenty cyfrowe) w scenariuszach predykcyjnych transportu (chronologia cyfrowa)

SINGAPUR — Konferencja Year in Infrastructure 2019 — 21 października 2019 r. — firma Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania i usług cyfrowych bliźniaków opartych na rozwiązaniach w chmurze wspierających projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury, ogłosiła dziś przejęcie globalnego dostawcy oprogramowania do symulacji mobilności (CUBE) i usług analitycznych (Streetlytics) Citilabs oraz globalnego dostawcy mobilnego oprogramowania do tworzenia map 3D, Orbit Geospatial Technologies (Orbit GT). Nowo nabyte technologie, w połączeniu z istniejącymi rozwiązaniami projektowymi i ofertą cyfrowych miast firmy Bentley, umożliwiają tworzenie opartych na inżynierii cyfrowych bliźniaków mobilności. Cyfrowe bliźniaki mobilności drogowej łączą kontekst cyfrowy miast (w tym pomiary 4D wspomagane przez oprogramowanie Orbit GT dla dronów i pojazdów mapujących) i komponenty cyfrowe (w tym aplikacje inżynierskie OpenRoads firmy Bentley) z symulacjami CUBE— w celu modelowania i zapewnienia rzeczywistej wydajności dla proponowanego i istniejącego drogowego majątku trwałego. Dane o ruchu Streetlytics będą w większym stopniu dostępne za pośrednictwem usług w chmurze Bentley w celu kalibracji i weryfikacji cyfrowych bliźniaków mobilności.

Robert Mankowski, wiceprezes firmy Bentley ds. miast cyfrowych, powiedział: “Mobilność jest priorytetową okazją dla cyfrowych bliźniaków miast, ponieważ zbyt często istniejące wysiłki związane z planowaniem i symulacją są oderwane od rzeczywistości projektowania infrastruktury. Jako liderzy oprogramowania do projektowania dróg stajemy się teraz pionierami możliwości inżynierskich cyfrowych bliźniaków mobilności. Dzięki tym przejęciom, możemy teraz połączyć symulacje ruchu drogowego, korzystając z cieszącego się uznaniem i wszechstronnego oprogramowania CUBE— stworzonego przez inżyniera ruchu Michaela Clarke’a— a także zastosować zautomatyzowane, mobilne procesy mapowania do modelowania rzeczywistości dróg, zgodnie z wizją Petera Bonne’a i jego rodziny, kierujących zespołem stojącym za Orbit GT. Umożliwi to społecznościom i regionom projektowanie, testowanie i optymalizację odporności infrastruktury mobilnej.”

Citilabs — informacje
Oprogramowanie symulacyjne CUBE firmy Citilabs zapewnia technologię predykcyjną dla transportu, pomagając inżynierom i planistom w projektowaniu i optymalizacji bezpiecznych, wydajnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska systemów mobilności. Streetlytics firmy Citilabs zapewnia dane dotyczące mobilności i analizy przemieszczającej się populacji w USA i Kanadzie dla planistów, inżynierów i menedżerów ds. infrastrukturalnego majątku trwałego w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących trendów w transporcie.

Michael Clarke, prezes i dyrektor generalny firmy Citilabs, powiedział: “Z radością stajemy się częścią firmy Bentley Systems. Nasi klienci i partnerzy będą mieli fantastyczne możliwości pełnej integracji planowania, projektowania i obsługi wielomodalnych systemów transportowych. Misją firmy Citilabs jest umożliwienie naszym klientom wykorzystania danych opartych na lokalizacji, modeli behawioralnych i uczenia maszynowego za pośrednictwem naszych produktów w celu zrozumienia i prognozowania ruchu w naszych miastach, regionach i krajach. Ogłoszone dzisiaj przejęcie zapewni prawdziwe, bogate zrozumienie obecnych i przewidywanych podróży, aby udoskonalić projektowanie i działanie przyszłych systemów mobilności.”

Orbit Geospatial Technologies — informacje
Oferta firmy Orbit GT ułatwia użytkownikom efektywne zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie bardzo dużych ilości obrazów, chmury punktów i danych map 3D (mobilnych, ukośnych, terenowych, UAS, wewnętrznych) do użytku z modelowaniem rzeczywistości i cyfrowymi bliźniakami. Technologia Orbit GT’ wzbogaca istniejące rozwiązania firmy Bentley w zakresie cyfrowych miast, modelowania rzeczywistości i przetwarzania chmury punktów, w tym ContextCapture i Pointools.

Jak powiedział Peter Bonne, dyrektor generalny firmy Orbit GT: „Dzisiejsze ogłoszenie daje naszemu zespołowi, partnerom i klientom wyjątkową możliwość podjęcia ogromnego kroku w zakresie rozwiązywania obecnego zapotrzebowania na coraz bardziej dokładne, wszechstronne, łatwe w zarządzaniu i zintegrowane wykorzystanie cyfrowych bliźniaków. Zaawansowany paradygmat mapowania 3D zawsze znajdował się w sercu działań firmy Orbit GT. Wraz z ofertą cyfrowych miast firmy Bentley rozszerzymy ofertę rozwiązań i zapewnimy niespotykane dotąd możliwości współpracy między platformami. Z entuzjazmem pomogę w zbudowaniu tej przyszłości wraz ze wspaniałymi zespołami firmy Bentley Systems. W rezultacie obecnie rozwijamy mapowanie 3D stojące u podstaw cyfrowych bliźniaków 4D! ”  

Informacje o ofercie cyfrowych miast firmy Bentley Systems 
Firma Bentley Systems podejmuje działania wspierające technologię BIM i GIS za pośrednictwem inżynierskich cyfrowych bliźniaków infrastruktury dla cyfrowych miast. Inżynierowie, specjaliści branży geoprzestrzennej i właściciele-zarządcy infrastruktury korzystają z aplikacji i opartych na rozwiązaniach w chmurze usług cyfrowych bliźniaków, które wspomagają modelowanie rzeczywistości ( ContextCapture i Orbit GT), planowanie, projektowanie i eksploatację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odporność na powodzie (OpenFlows); planowanie i wizualizacja miast w oparciu o dane techniczne (OpenCities Map i OpenCities Planner), zarządzanie informacjami geotechnicznymi (OpenGround) oraz symulacja i analiza mobilności (LEGION i CUBE).

W latach 2018 i 2019 firma Microsoft przyznała firmie Bentley Systems tytuł partnera roku w kategorii CityNext. W roku 2019 badanie rynku Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM przeprowadzone przez agencję ARC Advisory Group przyznało firmie Bentley pierwsze miejsce w kategorii wodociągów i kanalizacji.

open