Home News ULMA PIERWSZĄ FIRMĄ W BRANŻY DESKOWAŃ W POLSCE Z CERTYFIKATEM BHP ISO 45001:2018
ULMA PIERWSZĄ FIRMĄ W BRANŻY DESKOWAŃ W POLSCE Z CERTYFIKATEM BHP ISO 45001:2018
0

ULMA PIERWSZĄ FIRMĄ W BRANŻY DESKOWAŃ W POLSCE Z CERTYFIKATEM BHP ISO 45001:2018

0
0

Firma ULMA jako pierwsza w branży deskowań w Polsce uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP według międzynarodowej normy ISO 45001:2018.

Firma ULMA jako pierwsza w branży deskowań w Polsce uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania BHP według międzynarodowej normy ISO 45001:2018. Norma określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zawiera wskazówki pozwalające na zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, a w konsekwencji zapewnienie ochrony zdrowia pracowników, m.in. dzięki proaktywnemu działaniu na rzecz poprawy warunków pracy.  Jest to kolejny certyfikat ISO związany z systemem zarządzania, którym ULMA może się pochwalić. Firma od lat konsekwentnie dba o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, ochronę środowiska i poprawę jakości, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści dla Klientów.

Nowa norma, w porównaniu do wcześniejszych standardów, które docelowo ma zastąpić –  BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001, dostrzega kontekst organizacji w zarządzaniu systemem BHP. Wymaga od niej analizy wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i systemu oraz wskazuje na konieczność uwzględniania ryzyka i szans dotyczących zarówno pracowników, innych zainteresowanych stron, jak i samej organizacji. Norma ISO 45001:2018 podkreśla rolę przywództwa i aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli w zarządzaniu BHP, kładzie również nacisk na integrację systemu z innymi procesami biznesowymi.

Aktualnie wprowadzony standard pozwoli na uzyskanie kompatybilności z nowymi normami w zakresie zarządzania jakością oraz środowiskowego, co przełoży się na łatwiejszą integrację wszystkich trzech systemów wewnątrz organizacji.

open