Home Builder Science O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0
0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
Dyrektor Naczelny
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Zarówno dawniej, jak i współcześnie w rozwoju budownictwa można zauważyć dwa kierunki badań naukowych. Pierwszy ma na celu poszukiwanie nowych materiałów i wyrobów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych. Drugi kierunek badań to kształtowanie nowych zasad projektowania konstrukcji budowlanych.

Zarówno dawniej, jak i współcześnie w rozwoju budownictwa można zauważyć dwa kierunki badań naukowych. Pierwszy ma na celu poszukiwanie nowych materiałów i wyrobów przeznaczonych do konstrukcji budowlanych. Drugi kierunek badań to kształtowanie nowych zasad projektowania konstrukcji budowlanych. Badania te dotyczą także dróg i mostów. Aktualnie prowadzone badania naukowe w zakresie nowych materiałów oraz wyrobów do dróg i mostów obejmują np. kompozyty o dużej wytrzymałości i odporności na czynniki klimatyczne, nowe powłoki antykorozyjne lub asfalty wysoko modyfikowane o dużej odporności na różnice temperatury. Ważnym obszarem badań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego jest także wykorzystanie materiałów odpadowych do budowy drogowych konstrukcji inżynierskich. Odnośnie do zasad projektowania, to badania dotyczące mostów mają na celu konstruowanie obiektów o dużych rozpiętościach odpornych na czynniki klimatyczne. Natomiast w przypadku dróg obecnie prowadzone prace badawcze są związane z długowiecznymi nawierzchniami drogowymi pozwalającymi na ich wieloletnią eksploatację bez remontów.

open