Home Topbuilder LEŚNA WILLA
LEŚNA WILLA
0

LEŚNA WILLA

0
0

Idea Biura Architektonicznego Barycz i Saramowicz to scalenie modernizmu z rodzimością. Zakorzenianie go w naszej tradycji kulturowej i nadanie mu cech wernakularnych. Nazywamy go modernizmem toższamościowym.

Leśna Willa została wzniesiona według projektu Biura Architektonicznego Barycza i Saramowicza w Izabelinie Północnym k. Warszawy przy ul. Orła Białego. Zlokalizowana jest na pięknej działce porośniętej starodrzewem sosnowym. To dominująca forma krajobrazu w położonym u wrót stolicy Izabelinie, który jest enklawą w Kampinoskim Parku Narodowym. Esencją zadania projektowego było znalezienie takiego kształtu i faktury budynku, by spolegliwie wpisać go w niezwykły krajobraz naturalny o szczytowych walorach przyrodniczych. Stąd istotą jest tu dialog gontu dębowego z innowacyjnym materiałem, jakim są wywodzące się z hydrobudownictwa kosze gabionowe, które zasypano libiąskim dolomitem. Gont jest surowcem głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji budowania. Pobijano nim kościoły Podhala, Spiszu i Beskidu, w tym wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO świątynie w Dębnie, Lipnicy Murowanej, Sękowej, Binarowej, Haczowie i Bliznem; cerkwie w Karpatach, wśród nich typu łemkowskiego, bojkowskiego i halickiego. Wykonanie muru cyklopowego z gabionów było pionierskim wyzwaniem technicznym. Użyto koszy kamiennych wypełnionych tłuczniem, kamieniem triasowym ze złoża w Libiążu, o uziarnieniu 85–220 mm. Ułożono gabiony skomponowane z precyzją o wymiarach: wysokość 50 cm; szerokość 25 cm, miejscowo 50 cm; długość odpowiednio 150 cm, 100 cm i 75 cm. Przyjęto grubość drutu 4,5 mm, o odległości oczek 76,2 x 76,2 mm, przy czym był to drut stalowy cynkowany 350 g/ m2, o odporności na rozerwanie 450 N/ mm2. Dla zamocowania gabionów określono specyficzny przekrój ścian zewnętrznych, które od wewnątrz wykonane były z pustaków ceramicznych do wznoszenia muru jednowarstwowego, następnie założono warstwę konstrukcyjną z żelbetu w celu zawieszenia na niej koszy szańcowych. Mocowano je za pomocą płaskownika szerokości 40 mm kotwami opaskowymi o rozstawie 30 cm. Nośność takiego połączenia na wyrywanie wynosi obliczeniowo 13,05 kN/mb. W rejonie nadproży zastosowano system podpór konsolowych. Kosze szańcowe stworzyły rodzaj „wiklinowej plecionki z kamienia” w miejsce tradycyjnej ściany budynku. Leśna Willa jest m.in. zwycięzcą Plebiscytu Polska Architektura XXL. Stanowi egzemplifikację filozofii architektonicznej Barycza i Saramowicza. Architektura nowoczesnej Polski w XXI wieku musi być awangardowa i hipernowoczesna, a przy tym odrębna, nie naśladowcza, lecz czerpiąca z własnej historii i tradycji. Wyrasta bowiem z kultury i w relacji do niej buduje swą tożsamość.

 

POBIERZ PREZENTACJĘ

 

 

open