Home Topbuilder STAŁA KURTYNA DYMOWA T35KD
STAŁA KURTYNA DYMOWA T35KD
0

STAŁA KURTYNA DYMOWA T35KD

0
0

Stałe kurtyny dymowe firmy Blachy Pruszyński znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o dużej powierzchni, takich jak hale magazynowe czy centra handlowe. Kontrolują rozprzestrzeniający się pożar poprzez gromadzenie dymu i gazów o temperaturze przekraczającej 600oC.

Kurtyny T35KD stanowią stały element systemu oddymiania grawitacyjnego – typ SSB. Rozwiązanie tego typu ma na celu usprawnienie naturalnego ciągu w dolnych częściach obiektów budowlanych. Jest mocowane do konstrukcji stalowych nośnych i nienośnych obiektów budowlanych. Kurtyny wykonywane są z blach trapezowych o minimalnym gatunku stali S250GD, o grubości 0,60 mm i pokrytych obustronnie poliestrową powłoką organiczną,
której maksymalna grubość wynosi 35 μm. Wysokość kurtyny może sięgać do 300 cm. Dokumentem odniesienia dla T35KD jest norma zharmonizowana PN EN 12101-1:2005 + A1:2006. W praktyce oznacza to, że wyrób ten jest znakowany znakiem „CE” i jest dla niego wydawana Deklaracja Właściwości Użytkowych. W zakresie odporności ogniowej stała kurtyna dymowa T35KD na podstawie przeprowadzonych badań uzyskała klasyfikację DHA138. Wykonane testy potwierdziły, że wyrób ten zachowuje swoją odporność w temperaturach wyższych niż 600oC przez 138 minut. Maksymalna przepuszczalność powietrza to 25 m3/hm2. Dopuszczalna wielkość szczeliny między ścianą a kurtyną nie powinna być większa niż 20 mm. Kurtyny dymowe są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu z łatwością można dopasować element do przyszłego obiektu. Bardzo ważna dla bezpieczeństwa jest konserwacja oraz serwis tego wyrobu. Takie działania powinny być zaplanowane co najmniej raz w roku. Częstość wizyt jest ściśle związana z klasą korozyjności środowiska, w którym kurtyny dymowe zostały zastosowane. Im większa agresywność korozyjna środowiska, tym częściej powinien odbywać się serwis. Za dobór kurtyn dymowych do konkretnego zastosowania odpowiada projektant obiektu.

POBIERZ PREZENTACJĘ

open