Home Topbuilder SYSTEM ZIELONY DACH ICOPAL
SYSTEM ZIELONY DACH ICOPAL
0

SYSTEM ZIELONY DACH ICOPAL

0
0

Zielony Dach Icopal to dach ekstensywny w układzie klasycznym lub odwróconym, przeznaczony na dachy płaskie lub skośne. BMI Icopal od lat podejmuje się rozwoju technologii dachowych, mając na celu działania proekologiczne.

Temu też służyło opracowanie i wdrożenie technologii ekstensywnych dachów zielonych. Zielony Dach Icopal to dach ekstensywny w układzie klasycznym lub odwróconym, przeznaczony na dachy płaskie lub skośne. Dach jest wykonany w oparciu o hydroizolację bitumiczną, specjalistyczne maty drenarskie oraz retencyjne, a także prekultywowaną matę wegetacyjną z rozchodnikami, ziołami i mchem w fazie wzrostu. Zalety dachów zielonych są znane od dawna: łagodzą klimat miejski, obniżając temperaturę o 1–2oC, zatrzymują 50–60% wód opadowych, zmniejszają hałas uliczny poprzez jego pochłanianie i odbicie nawet o 30 dB, chłoną szkodliwe pyły i gazy z powietrza, oddając w zamian życiodajny tlen, zwiększają wilgotność powietrza, dają mieszkańcom chwile wypoczynku i relaksu. Dach o powierzchni 15 m2 produkuje tlen konieczny dla życia aż 10 osób. Ponadto warstwy dachu zielonego stanowią dodatkowe zabezpieczenie termoizolacyjne oraz chronią dach przed oddziaływaniem ognia. Powierzchnie zielone dachów są jednym z elementów architektonicznego kształtowania przestrzeni w centrach miast; pozwalają ukryć urządzenia instalacyjne na dachach, wyróżniają poszczególne budynki, nadając im indywidualne cechy.

POBIERZ PREZENTACJĘ 

open