Home Builder Science O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0
0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Członek Rady Programowej miesięcznika „Builder“

Działalność naukowa w budownictwie powinna mieć bezpośrednie zastosowanie praktyczne i służyć rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy.

Budownictwo to nie jest rozwiązywanie tajemnic kosmosu. Działalność naukowa w tym obszarze powinna mieć bezpośrednie zastosowanie praktyczne i służyć rozpowszechnianiu aktualnej wiedzy. Obecnie rozpowszechnianie wiedzy nie przynosi żadnych korzyści ani naukowcowi, ani ośrodkowi naukowemu, w którym pracuje. Można przypuszczać, że wkrótce większość czasopism technicznych będzie spełniała wyłącznie rolę folderów reklamowych. W obszarze technicznym końcowym produktem działalności naukowej są normy, przepisy techniczne, nowy materiał lub konstrukcja. Obecnie prowadzone są prace dotyczące nowelizacji Eurokodów. W CEN ze strony polskiej, o ile się nie mylę, uczestniczy jedynie prof. Henryk Ziobel. W zasadzie w pracach tych nie uczestniczymy, gdyż nie mają one źródeł finansowania. Nowe rozwiązania materiałowe i koncepcje konstrukcyjne przyswajamy z zagranicy, a uczelnie i instytuty pomagają jedynie producentom w ich wprowadzaniu na rynek polski. Oczywiście rola nauki w rozwoju budownictwa jest nie do przecenienia, tyle że jesteśmy głównie odbiorcami, a nie twórcami.

open