Home News INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z TELEWIZJĄ PRZEMYSŁOWĄ CCTV
INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z TELEWIZJĄ PRZEMYSŁOWĄ CCTV
0

INTEGRACJA SYSTEMU RACS 5 Z TELEWIZJĄ PRZEMYSŁOWĄ CCTV

0
0

System RACS 5 oferuje możliwość integracji programowej z rejestratorami CCTV, kamerami sieciowymi, a także platformami VMS (Video Management System) przeznaczonymi do kompleksowej obsługi systemów telewizji przemysłowej. W ogólnym przypadku w ramach omawianej integracji możliwe są dwa scenariusze funkcjonalne.

W pierwszym z nich zdjęcia i wideo z systemu telewizji przemysłowej, a także podgląd na żywo obrazu z kamer jest dostępny w programie zarządzającym systemem kontroli dostępu VISO. W scenariuszu drugim, w programie VMS obsługującym system telewizji przemysłowej udostępniane są wybrane dane, głównie zdarzenia pochodzące z systemu kontroli dostępu, a także możliwe jest przesyłanie do systemu kontroli dostępu wybranych komend sterujących np. polecenie przyznania dostępu, awaryjnego zablokowania lub odblokowania drzwi itp. Scenariusz pierwszy znajduje głównie zastosowanie w mniejszych instalacjach, gdzie służba ochrony monitoruje obiekt z poziomu programu zarządzającego systemem kontroli dostępu VISO lub w obiekcie nie ma służby ochrony, ale wymagana jest możliwość odtworzenia obrazu lub wideo powiązanego z wybranym zdarzeniem zarejestrowanym w systemie kontroli dostępu.

W scenariuszu drugim monitorowanie obiektu jest zasadniczo realizowane z poziomu platformy VMS, a system kontroli dostępu jest jednym z wielu systemów bezpieczeństwa integrowanych w oprogramowaniu VMS. W scenariuszu tym zdarzenia z systemu kontroli dostępu są prezentowane w oprogramowaniu VMS i mogą wywoływać w nim automatyczne reakcje.

Ponadto, w oprogramowaniu VMS możliwe jest monitorowanie przejść i innych miejsc systemu kontroli dostępu, a także wysyłanie poleceń sterujących do tego systemu. Zwykle są to polecenia sterujące przejściem, niemniej w ogólnym przypadku mogą to być polecenia dowolnego typu dostępne w systemie kontroli dostępu np. sterowanie automatyką lub systemem alarmowym.

W ramach integracji CCTV z systemem kontroli dostępu RACS 5.6 dostępne są następujące możliwości:

  • Pobieranie zdjęć i wideo z rejestratorów Hikvision, Dahua, BCS Line oraz IPOX
  • Podgląd obrazu z kamer podłączonych do rejestratorów Hikvision, Dahua, BCS Line oraz IPOX
  • Podgląd obrazów z kamer IP zgodnych ze standardem ONVIF profil S
  • Monitorowanie wizyjne wybranych przejść w programie VISO
  • Integracja z programem VMS XProtect firmy Milestone
  • Integracja z programem VMS NetStation Enterprise firmy Alnet Systems
open