Home Biznes i Ludzie W OBLICZU WYZWANIA
W OBLICZU WYZWANIA
0

W OBLICZU WYZWANIA

0
0

Wywiad z Rafałem Gajewskim Dyrektorem Pionu Handlowego, Członkiem Zarządu CEMEX Polska

Natalia Chylińska-Żbikowska: Jakie cele na najbliższe miesiące stawia sobie CEMEX Polska?
Rafał Gajewski: Dla CEMEX niezmiennie głównym priorytetem jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Nie tylko na najbliższy czas, ale w ogóle. Szczególnie istotne jest to w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie. W naszych zakładach od dawna stawiamy na bezpieczne dostawy oraz wysokie standardy pracy w produkcji. Dążymy do całkowitego wyeliminowania wypadków. Aktualnie podjęliśmy szereg dodatkowych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy dla naszych pracowników oraz klientów. Specjalny zespół na bieżąco śledzi zalecenia polskich władz, a także światowych i krajowych organizacji zdrowia, ponadto monitoruje aktualne komunikaty w tym zakresie. Pozwala nam to na zapewnienie skutecznej profilaktyki oraz warunków bezpiecznej współpracy z klientami, a także ciągłości dostaw z naszych zakładów w kraju i za granicą. Podjęliśmy też szereg wewnętrznych decyzji organizacyjnych, które zmniejszają ryzyko związane z możliwością pojawienia się koronawirusa w naszych zakładach produkcyjnych. Wierzę, że dzięki tym wszystkim działaniom pracujemy bezpiecznie i jesteśmy w stanie dalej realizować zapotrzebowanie naszych klientów na produkty oraz usługi CEMEX.

N.Ch.: W jaki sposób zaskakujący zwrot w gospodarce, wywołany stanem epidemii, wpłynął na początkowo zakładaną strategię firmy?
R.G.: Jeśli chodzi o 2020 rok, to jeszcze niedawno szacowaliśmy, że będzie on porównywalny do poprzedniego pod względem produkcji cementu i utrzyma się na poziomie około 18,7 mln ton. Do takiego scenariusza jesteśmy przygotowani. Niemniej jednak dynamiczna sytuacja związana z epidemią może zweryfikować wcześniejsze prognozy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować tego wpływu, ponieważ wszystko zależeć będzie od tego, jak długo potrwa walka z zagrożeniem. Wierzymy, że zapotrzebowanie na nasze produkty, szczególnie w segmencie budownictwa infrastrukturalnego, utrzyma się. Jeżeli chodzi o sektor mieszkaniowy, pierwszy kwartał był wyjątkowo dobry, do kolejnych podchodzimy z większą ostrożnością. Mimo wszystko kontynuujemy nasze działania w kontekście najwyższych standardów obsługi klienta, wykorzystujemy innowacyjne technologie cyfrowe. Mam tu na myśli m.in. projekt CEMEX Go. Priorytetem jest również wsparcie naszych klientów w segmencie dystrybucji.

N.Ch.: Na czym to wsparcie klienta polega?
R.G.: W tym roku wprowadzamy na rynek nowe opakowania naszych cementów. Są one lepsze, trwalsze, ze zmienioną szatą graficzną, a do tego objęte gwarancją 120 dni przez cały rok. To jednak nie wszystko. Dzielimy się także wiedzą. Propagujemy rozwój dróg betonowych jako trwałych, niezawodnych rozwiązań dla dróg lokalnych i krajowych. Ten sposób budowania zmniejsza koszty utrzymania w całym cyklu życia. Stawiamy także na rozwiązania dotyczące prefabrykacji i budownictwa modułowego, które odpowiadają na wyzwania rynku. A tymi wciąż są rosnące koszty. Wierzymy, że dzięki konkretnym projektom związanym z digitalizacją, koncentracją na kliencie i doskonaleniem naszej produkcji oraz oferty produktowej będziemy coraz bliżej naszych klientów i utrzymamy wysoki poziom ich satysfakcji ze współpracy z CEMEX.

N.Ch.: CEMEX Polska nieustannie podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska. Jaką strategię realizuje firma w tym zakresie?
R.G.: Działamy w celu ograniczenia CO2 w procesie produkcyjnym poprzez koncentrację na rozwoju cementów z dodatkami mineralnymi i żużlem, popiołami lotnymi. Do 2030 r. chcemy w CEMEX zredukować emisję CO2 o 35%, a do 2050 r. uzyskać zerową emisję. To nasza nowa strategia na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Aby tego dokonać, stosujemy paliwa alternatywne na wysokim poziomie substytucji w obydwu naszych cementowniach. Uważam, że wyzwaniem dla branży w najbliższych latach będą na pewno rosnące koszty emisji CO2. Na tym jednak nie poprzestajemy. Ograniczamy emisję zanieczyszczeń, rekultywujemy tereny poeksploatacyjne, racjonalnie gospodarujemy zasobami naturalnymi. Budujemy także świadomość ekologiczną zarówno naszych pracowników, jak i podwykonawców oraz społeczności lokalnych.

N.Ch.: Jaki był ubiegły rok dla CEMEX Polska? Można go zaliczyć do udanych?
R.G.: Uczestniczyliśmy w realizacji szeregu ważnych projektów infrastrukturalnych, takich jak trasa S17, linia kolejowa LK7, Południowa Obwodnica Warszawy, obwodnica Góry Kalwarii, gdzie dostarczaliśmy cement i inne nasze produkty. Kontynuowaliśmy współpracę z naszymi stałymi klientami, starając się dostarczyć im cement o najwyższej jakości i zapewnić wysokie standardy współpracy. Cieszymy się także z zaufania, jakim darzą nas klienci. Potwierdzeniem tego jest przyznany kolejny rok z rzędu Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2020. Myślę, że to wszystko świadczy o silnej pozycji naszej firmy na rynku.

open