Home Biznes i Ludzie POMIAR TEMPERATURY NA MASOWĄ SKALĘ
POMIAR TEMPERATURY NA MASOWĄ SKALĘ
0

POMIAR TEMPERATURY NA MASOWĄ SKALĘ

0
0

Jednym z podstawowych sposobów wczesnego diagnozowania COVID-19 jest monitorowanie temperatury ciała i wyłapywanie osób ze stanami gorączkowymi, które stanowią potencjalne źródło zarażenia. Metoda ręczna nie sprawdzi się w miejscach z dużą liczbą wchodzących osób. Naprzeciw temu wychodzą rozwiązania typu SEEK SCAN.

SEEK SCAN to wysoce zaawansowany technologicznie i wydajny system pomiarowy opracowany w Kalifornii (USA) przez Seek Thermal, który od 40 lat zajmuje się konstruowaniem rozwiązań z dziedziny termowizji dla wojska i przemysłu. System stanowi przenośne stanowisko pomiarowe. Można je rozstawić w dowolnym miejscu w ciągu kilku minut. Składa się z modułu kamer oraz dodatkowego źródła temperatury odniesienia na statywie.

Pomiaru dokonują jednocześnie dwie kamery: termowizyjna i wideo. Ukryte są w niewielkim module o wymiarach 3 x 9 x 8 cm. Kamera termowizyjna, precyzyjny mikrobolometr na bazie tlenku wanadu, charakteryzuje się dużą czułością, wysoką rozdzielczością i częstotliwością wykonywania pomiarów. Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości 1280 x 1024 umożliwia detekcję obrazu oraz szybką lokalizację twarzy w kadrze. Aby zagwarantować dużą dokładność pomiaru (+/- 0,2°C), w systemie SEEK SCAN zostało użyte nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem zewnętrznego i stabilizowanego źródła temperatury ze stałą wartością 37°C. Moduł temperatury odniesienia, wymiarami zbliżony do modułu głównego, sytuowany jest w polu widzenia kamer, ok. 1,5 m od osoby badanej. Zasilany jest z najbliższego gniazdka sieciowego 230V przez zasilacz lub innego źródła 5V za pomocą kabla USB-A. Cały system podłączony jest do komputera PC (nie znajduje się w zestawie) za pomocą kabla USB-A.

Skanowanie twarzy, pomiar temperatury oraz rejestrowanie wyników (np. dla celów archiwizacji lub analizy ruchu przechodzących osób) odbywa się automatycznie, nieinwazyjnie i bezkontaktowo. Gwarantuje zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobą obsługującą a osobą sprawdzaną oraz szybki, płynny przepływ kontrolowanych osób.

Pomiar odbywa się bardzo szybko. W ciągu jednej sekundy system prawidłowo przeprowadza lokalizację i skanowanie twarzy, pomiar temperatury oraz zapis obrazu i wyniku w pamięci komputera. Skanowanie rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu systemu SEEK SCAN.

Twarz badanej osoby zostaje oznaczona w kadrze, w którym widać też moduł temperatury odniesienia. Obok rzeczywistego zdjęcia pojawia się obraz termalny osoby z oznaczeniem mierzonego miejsca oraz wartościami temperatur: zmierzonej i odniesienia. Ta faza pomiaru oznaczona jest niebieską ramką.

Wartość graniczna temperatury uznanej za prawidłową ustawiana jest ręcznie podczas konfiguracji oprogramowania. Jeżeli zmierzona temperatura znajduje się poniżej temperatury granicznej (jest w normie), system informuje o tym za pomocą zielonej ramki. Obraz i wynik pomiaru zostaje automatycznie zapisany i zarchiwizowany na dysku komputera.

W przypadku wykrycia podwyższonej temperatury ciała, czyli przekroczenia ustawionej temperatury granicznej, system automatycznie uruchamia oznaczenie ostrzegawcze: ramka zdjęcia oraz wskazanie punktu pomiaru zmienia kolor na czerwony. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, obraz i wynik pomiaru zostaje automatycznie zapisany na dysku komputera.

Zalety systemu SEEK SCAN:
• szybki pomiar temperatury do 1s
• duża dokładność pomiarów +/- 0,2°C
• automatyzacja pomiaru
• gwarancja zachowania bezpiecznej odległości.

SEEK SCAN
Cena: 9900 zł + 23% VAT
Dobre warunki dla Instalatorów!

open