Home News WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU PB Z AKREDYTACJĄ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU PB Z AKREDYTACJĄ
0

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU PB Z AKREDYTACJĄ

0
0

3 września 2020 Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę procesu kształcenia realizowanego na kierunku Budownictwo (pierwszego i drugiego stopnia) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Akredytacja oznacza, że proces kształcenia na tym kierunku na Politechnice Białostockiej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Gratulujemy sukcesu całej społeczności Wydziału i życzymy kolejnych potwierdzeń wysokiej jakości kształcenia.

open