Home Builder Science ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
0

ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

0
0

„Builder” od wielu lat znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od stycznia 2019 roku za publikacje naukowe i naukowo-techniczne w „Builderze” autorzy oraz ich jednostki macierzyste (uczelnie, instytuty) uzyskują 20 punktów niezbędnych w ocenie dorobku naukowego.

„Builder” otworzył swoje łamy znacznie szerzej niż dotychczas. Dział „Builder Science” dostępny jest w ramach open access journals, w dwóch wersjach językowych, zarówno dla specjalistów z firm budowlanych podnoszących swoje kwalifikacje, jak i dla kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczelni technicznych oraz innych ośrodków akademickich i instytutów naukowo-badawczych, krajowych oraz zagranicznych.

Wspólnie z przewodniczącym Rady Naukowej, Programowej i Recenzentów miesięcznika, prof. dr. hab. inż. Leonardem Runkiewiczem, zapraszamy do współpracy nie tylko pracowników naukowych o uznanym dorobku, lecz także tych stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej.

Artykuły naukowe – źródłowe, przeglądowe lub polemiczne – powinny spełniać określone kryteria poprawności, opisywać oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski lub zbierać w formie przeglądu wnioski z wcześniej publikowanych prac w celu usystematyzowania pewnego obszaru badań. Szczegółowe informacje aktualizowane są na www.builderscience.pl.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że obok zamieszczanych przez redakcję artykułów technicznych z cenną praktyczną wiedzą o nowych i innowacyjnych rozwiązaniach materiałowych, technologicznych oraz konstrukcyjnych publikacje naukowe, które są szczególnie cenne dla rozwoju budownictwa, są dodatkowo tak wysoko punktowane.

Ich przygotowanie wymaga od autorów dużego wysiłku: pomysłu na badania, które mają wpływ na rozwój wiedzy i nauki w danym zakresie, opracowania innowacyjnej metodyki badań, wniosków oraz wykorzystania wyników badań lub ekspertyz naukowych w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów. Redakcja, Rada Programowa i Naukowa oraz Recenzenci od wielu lat szczególnie dbali o wysoki poziom merytoryczny, gwarantowany równie wysokim poziomem przekazywanej wiedzy, sposobem oraz interdyscyplinarnością zagadnień naukowo-technicznych.

Przekazywana w Builder Science wiedza jest cenna i użyteczna dla całej branży oraz firm budowlanych, które w rozwijaniu swojego potencjału mogą opierać się na pracy najwybitniejszych specjalistów. Nauka i budownictwo są nierozerwalnie związane, potrzebna jest stała wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, ośrodkami badawczo-technicznymi a branżą budowlaną.

open