Home News Realizacje Unihouse z tytułem Championa
Realizacje Unihouse z tytułem Championa
0

Realizacje Unihouse z tytułem Championa

0
0

Dwie zwycięskie realizacje Unihouse w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas konferencji online „Ekosfera”, w dniu 09.11.2020, prowadzonej przez dziennikarza naukowego – Radosława Brzózkę oraz Ministra Klimatu i Środowiska – Michała Kurtykę, wyłonieni zostali laureaci konkursów kampanii „Dom z Klimatem” oraz „Miasto z Klimatem”. Ministerstwo Klimatu wspiera ekologiczne i proklimatyczne rozwiązania, nagradzając najlepsze zrealizowane inwestycje, które sprzyjają ochronie klimatu i zostały wykonane w technologii wykorzystującej drewno, jako element konstrukcyjny obiektu.

„Projekt z Klimatem – Konkurs dla Championów” – dotyczył realizacji budynków sprzyjających ochronie środowiska, w trzech kategoriach:

  1. Budynek mieszkalny jednorodzinny lub osiedle takich domów;II. Budynek wielorodzinny;III. Obiekt użyteczności publicznej.

Ocena merytoryczna zgłoszeń konkursowych dokonana została w oparciu o następujące kryteria:

  • stopień pozytywnego wpływu na klimat;
  • jakość architektoniczna;
  • zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa ze szczególnym uwzględnieniem poprawności konstrukcji drewnianej;
  • stopień nowatorstwa;
  • atrakcyjność przedstawienia wniosku konkursowego.

Ogłaszając ogólnopolski konkurs w ramach kampanii „Dom z Klimatem” chcieliśmy docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski, którzy w praktyce realizują idee budownictwa przyjaznego klimatowi.

– mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Tytuł Championa otrzymała firma Unihouse SA.

„Kaldnes Dockside bygg F” powstał w oparciu o prefabrykację, jako najbardziej efektywną i ograniczającą negatywne oddziaływanie na środowisko, metodę wznoszenia budynków. Nagrodzony budynek mieszkalny, wielorodzinny, w konstrukcji drewnianej, został zrealizowany przez polską firmę na wymagającym zarówno pod względem projektowym i wykonawczym rynku norweskim. Realizacja obejmowała wybudowanie budynku mieszkalnego w technologii modułowej w Tonsberg, w Norwegii.

Zrównoważenie podejście do budownictwa wielorodzinnego umożliwiło zintegrowanie wielu rozwiązań budynku w celu osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej, środowiskowej i ekonomicznej. Zastosowanie rekuperacji w każdym mieszkaniu zapewnia najwyższej jakości powietrze, bez konieczności wietrzenia, a dodatkowo odzyskuje ciepło z wentylowanego powietrza. Drewno jest materiałem magazynującym CO2 z atmosfery. Użycie drewna jako konstrukcji poprawiło parametry izolacyjności obiektu i tym samym wpłynęło na zwiększoną efektywność energetyczną budynku. Zastosowanie niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego i użycie ekologicznych klejów bez substancji zagrażających środowisku, przyczyniło się do pozytywnego wpływu na klimat.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej, zwyciężył projekt Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o., pt. „Gdański Dom Integracyjno Rodzinny – Dom pod żaglami”, gdzie generalnym wykonawcą był Unihouse z grupy Unibep.

Realizacja obejmowała postawienie dwóch, dwukondygnacyjnych budynków pasywnych, w konstrukcji drewnianej, składających się z 30 modułów o łącznej powierzchni użytkowej 1001 m2. Ciepły klimat budynku został stworzony dzięki połączeniu konstrukcji drewnianej z rozwiązaniami proekologicznymi. Zastosowane materiały korzystnie kształtują parametry ciepłe i akustyczne. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz mechanicznej wentylacji z rekuperacją zmniejszono koszty zużycia energii. Właściwa wymiana powietrza w pomieszczeniach wywiera istotny wpływ na komfort użytkowników.

Prefabrykacja, rozwiązania ekologiczne i niskoenergetyczne stają się coraz bardziej popularne, a budownictwo drewniane w 100% wpisuje się w tę tendencję. Cieszymy się, ze wzrostu świadomości polskiego społeczeństwa i społeczeństw zachodnich, a wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dowodzi, że nowoczesne, wysokiej jakości systemy drewnianego budownictwa mieszkaniowego zasługują na uznanie i szersze wykorzystanie na rynku polskim.

– mówi Roman Jakubowski, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Unihouse SA.

 

open