Home Biznes i Ludzie 60 LAT DOŚWIADCZENIA, JAKOŚCI I INNOWACJI
60 LAT DOŚWIADCZENIA, JAKOŚCI I INNOWACJI
0

60 LAT DOŚWIADCZENIA, JAKOŚCI I INNOWACJI

0
0

Cementownia Chełm, należąca do CEMEX Polska, w grudniu 2020 r. obchodziła jubileusz 60-lecia. O historii i przeobrażeniach tego jednego z najważniejszych zakładów przemysłowych na terenie Lubelszczyny Natalia Chylińska rozmawia z Tadeuszem Radzięciakiem, Dyrektorem Pionu Produkcji i Technologii Cementu, Członkiem Zarządu CEMEX Polska.

Natalia Chylińska: 60 lat Cementowni Chełm to kawał historii. Jak to wszystko się zaczęło?

Tadeusz Radzięciak: Budowę zakładu rozpoczęto w 1956 r. Pierwszy rozruch linii produkcyjnej miał miejsce w Barbórkę, 4 grudnia 1960 r. W latach 60. powstało 8 pieców zakładu „Chełm I”, a w 70. kolejne piece „Chełm II”. Wtedy uruchomiono pierwsze piece firmy

F.L. Smidth pracujące metodą mokrą. W 1990 r. rozpoczęto modernizację związaną z budową zakładu „Chełm III”. Do tej pory najważniejszą inwestycją w zakładzie była budowa nowoczesnej linii produkcji klinkieru metodą suchą, która działa od 1999 r. W kwietniu 2011 r. ruszyła natomiast kluczowa inwestycja związana z ekologią w chełmskim zakładzie – budowa dwóch silosów klinkieru o łącznej pojemności 250 tys. ton. Dziś Cementownia Chełm produkuje wysokiej jakości cementy portlandzkie, portlandzkie popiołowe wapienne, mieszane oraz cementy specjalne, w tym produkty przeznaczone dla budownictwa drogowego, zaopatrując najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na terenie Polski. To jeden z trzech zakładów cementowych CEMEX w skali kraju. Produkcja cementu odbywa się również w Cementowni Rudniki i Przemiałowni w Gdyni. Wraz z postępem wydobycia i eksploatacji dolnych pokładów na terenie kopalni konieczne stało się również zwiększenie efektywności osuszania złoża. Zakład w latach 2013–2016 wybudował odwodnienia pod nazwą „Bariera Bis”.

N.Ch.: Cementownia Chełm to prekursor nowych technologii. Piec pracujący w metodzie suchej był pierwszą w Polsce instalacją klinkierową zaopatrzoną w kalcynator. Jakimi jeszcze innowacjami może się pochwalić Cementownia Chełm?

T.R.: Zakład stawia na wykorzystywanie paliw alternatywnych i jest to nowoczesny, bezpieczny proces, a jednocześnie odpowiedź na wyzwania związane z zapewnieniem zrównoważonego wykorzystania zasobów. Zbudowaliśmy unikalną w zakresie innowacji w skali światowej, w momencie jej budowy, suszarnię paliw alternatywnych. Wysokie temperatury procesu sięgające 2000°C, długi czas przebywania w palenisku oraz fakt, że pozostałości popiołu po paliwach są wbudowane w strukturę klinkieru, sprawiają, iż jest to najbezpieczniejsza metoda współspalania odpadów znana w przemyśle. Co ciekawe, do produkcji klinkieru wykorzystujemy kredę z własnej kopalni oraz glinę, pyły wapienne, dodatki żelazonośne i krzemionkę pozyskiwane na rynku.

N.Ch.: Faktycznie, dziś stawia się na zrównoważony rozwój. Jakie jeszcze działania na przestrzeni lat CEMEX zrealizował, aby ograniczyć oddziaływanie zakładu w Chełmie na środowisko naturalne?

T.R.: Firma dąży do prowadzenia działalności produkcyjnej opartej na obiegu zamkniętym, a do produkcji klinkieru cementowego wykorzystujemy wspomniane paliwa alternatywne oraz materiały odpadowe z innych branż. To nowoczesna metoda odzysku energii z odpadów, która pozwala na znaczną redukcję zużycia szkodliwych dla atmosfery paliw konwencjonalnych. Obecnie Cementownia Chełm jest liderem w Polsce, ale również w grupie CEMEX na świecie, pod względem substytucji paliw kopalnych paliwami alternatywnymi. W 2011 r. została zarejestrowana w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) jako pierwsza organizacja w województwie lubelskim oraz drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu w Polsce. Zakład pracuje w oparciu o certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z międzynarodowymi normami jakości ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), PN-N 18001 (BHP), ISO 50001 (energia) oraz wymaganiami Rozporządzenia EMAS, które potwierdzają spełnianie najwyższych norm w zakresie produkcji i oddziaływania na otoczenie.

N.Ch.: Za każdym sukcesem firmy stoją ludzie. Czy bezpieczeństwo to priorytet podczas realizacji produkcji w Cementowni Chełm?

T.R.: Priorytetem CEMEX Polska jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz podwykonawców. Każdego roku na terenie zakładu wdrażane są projekty w obszarze BHP. Stawiamy sobie cel: „zero wypadków”. To się udaje, bo od dwóch lat nie odnotowaliśmy żadnego takiego zdarzenia w chełmskim zakładzie. Nieustające, regularne, a także osobiste zaangażowanie każdego pracownika cementowni w kwestie BHP ma swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach, jakie zakład otrzymał na przestrzeni lat za skuteczne rozwiązania w tym obszarze. Jedną z ważniejszych dla nas spraw jest Globalny Konkurs CEMEX w zakresie BHP, który obejmuje wszystkie kraje działalności CEMEX.

N.Ch.: Cementownia Chełm to ważny partner lokalnej społeczności?

T.R.: CEMEX w swojej strategii wychodzi naprzeciw lokalnym potrzebom, realizując projekty społeczne. Chcemy być dobrym sąsiadem dla otaczającej nas społeczności lokalnej, odpowiadać na jej potrzeby i wspólnie szukać najlepszych odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Od 2009 r. wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i jednostek edukacyjnych realizujemy poprzez działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Do tej pory Fundacja pomogła zrealizować 67 projektów grantowych oraz 32 projekty wolontariackie na terenie Chełma i sąsiednich gmin.

 

open