Home IT&BIM CYFROWA EWOLUCJA
CYFROWA EWOLUCJA
0

CYFROWA EWOLUCJA

0
0

Co branża może zrobić, aby zwiększyć produktywność? Tym pytaniem Bentley Systems kieruje się przy wdrażaniu nowych inicjatyw. Cyfrowe bliźniaki mają stanowić przełom w kompleksowej realizacji projektów.

Pandemia przyczyniła się do digitalizacji w branży budowlanej. Firmy przyspieszyły cyfryzację interakcji w łańcuchu dostaw o 3–4 lata, a udział produktów z obsługą cyfrową – o 7 lat.

Zespoły projektowe o dowolnej wielkości

Bentley Systems dodał do ProjectWise® 365 funkcje, które pozwalają na tworzenie dokumentacji we wszystkich branżach inżynierskich. To rozwiązanie w 100% oparte jest na chmurze zapewnia pracę w czasie rzeczywistym. Nowy interfejs oparty na zadaniach zapewnia każdemu użytkownikowi unikatowy wgląd w jego zadania, problemy oraz cele, pomagając w realizacji projektów na czas i w ramach budżetu.

ProjectWise Insights zapewnia teraz możliwość dostosowywania pulpitów za pomocą edytora internetowego lub tworzenia niestandardowych pulpitów od podstaw. Dostęp do raportów w czasie rzeczywistym pomaga zespołom osiągnąć poprawę wydajności o 30%.

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania budową

Znacząco rozszerzono możliwości SYNCHRO, aby lepiej odpowiadać na potrzeby projektów infrastrukturalnych. Teraz obejmują one modelowanie i sekwencjonowanie konstrukcji 4D, kontrolę dokumentów, rozporządzanie kosztami oraz zarządzanie w terenie. Dodano nowe możliwości iTwin® Enabled SYNCHRO™, aby umożliwić oglądanie modeli 4D oraz szczegółowych symulacji harmonogramu z animacją, a także sekwencjonowaniem przy użyciu samej przeglądarki internetowej. Każda osoba może przeglądać informacje bez konieczności posiadania specjalnego oprogramowania lub wyposażenia. Ta nowa funkcja umożliwia interesariuszom projektu natychmiastową współpracę online z możliwością przekazywania komentarzy kierownikowi projektu w czasie rzeczywistym.

Funkcja SYNCHRO 4D Pro jest teraz zintegrowana z iTwins i LumenRT w celu znacznego ulepszenia wizualizacji oraz rozszerzenia możliwości ponownego wykorzystania danych na jednej platformie. Te nowe możliwości integracji pozwalają użytkownikom na dodawanie kinowej jakości, w tym wzorców ruchu, ruchu wody, cieni oraz symulacji interakcji ludzi, do ich modelu 4D na jednej platformie bez naruszania relacji z harmonogramem.

SYNCHRO 4D Modeler dzieli model iTwin, kody kosztów i obszary robocze dla obliczeń ilościowych w projektach liniowych. Użytkownicy mogą teraz rozdzielać ogromne ilości elementów w projektach liniowych na proste obszary robocze. Dzieląc w ten sposób model 4D, użytkownicy mogą skrócić czas potrzebny na wykonanie przedmiaru ilościowego, poprawić dokładność ilościową oraz zarządzać większymi zestawami zmian w miarę postępu projektu. Co ważne, mobilne rozwiązanie SYNCHRO utrzymuje dane modelu 4D w stanie nienaruszonym, co umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, planowanie, a także dokładniejsze raportowanie.

Dzięki NoteVault®, głosowej usłudze zbierania danych i automatyzacji do zarządzania budową, rozszerzono środowisko cyfrowego budownictwa o wiodące w branży mobilne aplikacje terenowe do śledzenia oraz zarządzania pracą, materiałami czy wyposażeniem.

Centrum realizacji projektów inwestycyjnych

Od czasu przejęcia GroupBC na początku tego roku firma Bentley Systems skupiła się na Business Collaborator z iTwin i integracji z ProjectWise. To zjednoczone, wspólne środowisko danych po raz pierwszy było stworzone dla HS2 – największego projektu budowlanego w Europie. Późniejsze wdrożenie dla Highways England doprowadziło do zainwestowania w skalowalną, łatwą w utrzymaniu platformę, aby ulepszyć zastosowanie BIM poprzez niezawodne cyfrowe bliźniaki, które obejmują cały cykl życia infrastruktury.

Najnowsza wersja Business Collaborator wprowadza nowy samoobsługowy portal, który umożliwia użytkownikom końcowym intuicyjną nawigację po różnych źródłach projektów i informacjach dotyczących kontroli projektu za pośrednictwem interfejsów geoprzestrzennych oraz opartych na zasobach. W naturalnym, intuicyjnym kontekście użytkownicy końcowi mogą sprawdzić, jakie informacje posiadają oraz szybko odpowiedzieć na pytania dotyczące ich aktywów lub portfela aktywów za pośrednictwem interfejsu użytkownika, który nie wymaga wiedzy ani dostępu do systemów źródłowych.

Obecnie Business Collaborator staje się integralną częścią portfolio Bentley Systems i zapewnia użytkownikom jeszcze większą wartość, opracowując następną generację tej funkcji na platformie iTwin, wykorzystując w ten sposób skalowalność i wydajność, która pochodzi z unikatowej platformy na bazie chmury do obsługi projektów.


Fot. arch. Bentley Systems

open