Home Builder For The Future Prezentujemy Wyniki Konkursu
Prezentujemy Wyniki Konkursu
0

Prezentujemy Wyniki Konkursu

0
0

Prezentujemy listę Laureatów Konkursu dla Młodych Architektów oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów.

W imieniu organizatorów oraz Kapituł Konkursów składam wielkie gratulacje i uznanie dla młodych projektantów, którzy po raz kolejny dowiedli w konkursie, że architektura oraz budownictwo stanowią dla nich zawodowy cel i pasję.

Młodzi Architekci i Młodzi Inżynierowie. Laureaci edycji 2020/2021 wyłonieni z imponującej grupy kilkuset uczestników!

W starciu pomysłów pokazali autorskie rozwiązania oraz inspiracje, często głębokie przemyślenia i dużą wrażliwość na wskazane problemy współczesnego świata, a nie tylko spojrzenie na własne wyzwania projektowe.

Pragnę podziękować Kapitułom: mistrzom architektury oraz autorytetom w dziedzinie budownictwa, przedstawicielom nauki i biznesu, wszystkim tym, którzy wykazali wolę oraz chęć, by podjąć się odpowiedzialnej misji edukowania i wspierania młodego pokolenia w działaniach twórczych.

Program Builder For The Future (B4F), którego konkursy są ważnymi, lecz nie jedynymi elementami,  stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Dlatego w tym roku kieruję wyrazy uznania również dla dydaktyków za ich wkład w proces kształcenia i promowania utalentowanej i ambitnej młodzieży.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Konkursu Dla Młodych Architektów i Konkursu Dla Młodych Inżynierów, a zwłaszcza laureatom – serdecznie gratulujemy i z dumą prezentujemy zwycięskie prace.

Laureatom gratuluję wysokiej oceny ich prac dokonanej przez najlepszych polskich projektantów. To najcenniejsza z nagród!

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna miesięcznika”Builder”

*************************

LAUREACI I FINALIŚCI

[3d-flip-book mode=”fullscreen” pdf=”https://builderpolska.pl/wp-content/uploads/2021/05/LAUREACI-2020-2021.pdf”][/3d-flip-book]

 

WYZWANIE MŁODEGO ARCHITEKTA

Autorska odpowiedź młodego architekta będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

I NAGRODA – 8.000 zł
Remiza jako inkluzywny element przestrzeni

Aleksandra Lisiak
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

II NAGRODA – 5.000 zł
Architektura jako czuły narrator. Przywracanie zapomnianej historii

Michał Kołodziej
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

III NAGRODA – 3.000 zł
Architektura kryzysu klimatycznego – rewitalizacja opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach

Barbara Płonczyńska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

I WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Początek końca – Muzeum Doczesne we Wrocławiu

Łukasz Modrzejewski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

II WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Nowa geografia: Antropocentrum. Muzeum historii nienaturalnej w Katowicach

Dobrochna Lata
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

III WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Mission Possible

Szymon Chrzanowski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Sebastian Krawczyk
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE HONOROWE – 1.000 zł
Salinarium

Aleksander Blicharski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Olga Gumienna
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft

Marcin Osak
Wydział Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft

FINALIŚCI

FAMILOFT21

Klaudia Elsner
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

VACUUM

Michał Kacprzyk
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Projekt nowoczesnego ośrodka kultury dla seniorów w Rzeszowie

Karolina Kowal
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Parkowiec. Projekt wielowarstwowej struktury parkowej w zagęszczającej się tkance miejskiej

Sabrina Tkaczuk
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE ZA NAJLEPSZE PROJEKTY WYKONANE W PROGRAMIE ARCHICAD PRZYZNANE PRZEZ FIRMĘ WSC SZYMANIK I S-KA

I NAGRODA – 3.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Floating Green Factory

Monika Zielińska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Karolina Indyk
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Dawid Szczypior
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

II NAGRODA – 2.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Vuoskojaure Motell w Szwecji

Kamil Federyga
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

III NAGRODA – 1.000 zł i voucher na szkolenie BIM Manager
Wykreuj

Katarzyna Jasińska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamila Boroch
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Sandra Puchacz
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE
Przystań kajakowa

Dorota Skoroda
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

WYRÓŻNIENIE
Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

Cezary Goral
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamil Szymański
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wojciech Kubiak
student II roku studiów magisterskich Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej oraz absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE
Dom poza domem – hotel Fundacji Ronalda McDonalda dla rodzin hospitalizowanych dzieci we Wrocławiu

Monika Pasternak
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

Autorska odpowiedź młodego inżyniera będąca dla niego wyzwaniem projektowym we wskazanym zagadnieniu i przyjętym przez niego zakresie, zaprezentowana w formie projektu lub jego fragmentu stanowiącego to wyzwanie, w przyjętej przez autora skali.

I NAGRODA – 8.000 zł  
Analiza numeryczna mostu extradosed przez Dunajec w Kurowie z aspektami technologii BrIM

Mateusz Łapiński
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

I NAGRODA ex aequo – 8.000 zł  
Budynek jako zegar słoneczny

Bartosz Stopka
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

II NAGRODA – 5.000 zł
Projektowanie konstrukcji platformy lądowiska na helikoptery zawieszonej na krawędzi budynku hotelowego

Maciej Bartosz
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

II NAGRODA ex aequo – 5.000 zł
Analiza statyczna podwieszonej, spiralnej kładki dla pieszych z elementami projektowania

Wioletta Wanat
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Anna Zygmunt
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

III NAGRODA – 3.000 zł
Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym

Dominika Oświęcimska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zuzanna Padula
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Projekt konstrukcji stalowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Anna Kaczmarczyk
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Projekt i budowa kajaka z betonu kompozytowego z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Szymon Kotuniak
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Bartosz Niewczas
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Justyna Ozimkiewicz
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

Tomasz Rabek
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Największy w Europie system zbiorników referencyjnych wykonanych z betonu sprężonego

Łukasz Ślaga
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

WYRÓŻNIENIE – 1.000 zł
Domy na wodzie

Adrianna Zadka
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

FINALIŚCI

Projekt konstrukcyjny budynku palmiarni

Edyta Fiedorowicz
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Projekt konstrukcji budynku terminalu lotniczego

Tomasz Kisielewski
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Konstrukcje tensegrity w obiektach historycznych, projektowanie parametryczne i optymalizacja

Ilona Laskowska
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Projekt koncepcyjny stalowej wieży telekomunikacyjnej

Justyna Nowak
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Projekt przeprawy mostowej fragmentu magistrali kolejowo-autostradowej na linii Kraków–Koszyce

Mariusz Spyrka
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wpływ nowoczesnych badań diagnostycznych na zakres prac konserwatorskich

Agata Struś
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego budynków

Adrian Zając
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

 

WYZWANIE, KTÓRE ŁĄCZY

Zadanie wspólne dla młodych architektów oraz inżynierów budownictwa różnych specjalności. Architektoniczno-inżynierski projekt koncepcyjny stanowiący dla autorów wyzwanie, będący zarówno autorską propozycją spojrzenia na architekturę, jak i autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
NAGRODA 4.000 zł

Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego

Agata Klonecka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Hanna Racięcka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Małgorzata Kurcjusz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

WYRÓŻNIENIE – PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ
NAGRODA 2.000 zł

Centrum hotelowo-usługowe podłączone pod tunel TBM we Wrocławiu

Cezary Goral
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Kamil Szymański
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wojciech Kubiak
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

WYRÓŻNIENIE – PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ
NAGRODA 2.000 zł

Projekt hotelu

Aleksandra Janczak
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Bartłomiej Rozumski
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Aleksandra Tofil
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Łukasz Dubel
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieWydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

open