Home Biznes i Ludzie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MOTOREM WZROSTU
ZRÓWNOWAŻONY  ROZWÓJ  MOTOREM WZROSTU
0

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MOTOREM WZROSTU

0
0

Unia Europejska podejmuje daleko idące działania na rzecz dekarbonizacji gospodarki. Budownictwo, a także nieruchomości znalazły się w centrum uwagi. Unijny Zielony Ład ma strategiczne znaczenie dla firm z tego sektora, bo wpływa na modele biznesowe, popyt rynkowy i warunki finansowania.

100 największych firm budowlanych na świecie wygenerowało w roku obrotowym 2020 przychody przekraczające 1,511 bln USD, co stanowi wzrost o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak wynika z corocznego raportu Global Powers of Construction 2020, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, przedsiębiorstwem generującym najwyższe przychody jest China State Construction Engineering Corporation.

Największym wyzwaniem dla branży budowlanej w najbliższej przyszłości będzie cyfryzacja oraz prowadzenie działalności w duchu zrównoważonego rozwoju.

Globalni liderzy budownictwa

Global Powers of Construction 2020 to analiza i ranking największych na świecie firm działających w sektorze budowlanym. Uwzględnia m.in. ich pozycje rynkowe, wysokość przychodów, kapitalizację giełdową, stopień umiędzynarodowienia oraz rentowność. Łączne przychody uzyskane przez firmy z rankingu Deloitte Top 100 wzrosły w 2020 roku o 3,7 proc., a 18 firm w zestawieniu może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem.

Branża budowlana odegra jedną z kluczowych ról w osiąganiu neutralności klimatycznej. Inwestorzy coraz częściej koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, co ma pozytywny wpływ na inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną infrastruktury.

W poprzedniej edycji badania taki wynik osiągnęło tylko 10 przedsiębiorstw. 25 firm odnotowało jednak spadek przychodów o ponad 10 proc.

W ujęciu geograficznym największe pod względem przychodów firmy znajdują się w Chinach i odpowiadają za 48 proc. całkowitej sprzedaży. Kolejno są to firmy z Europy (szczególnie we Francji oraz Hiszpanii – 22 proc.), Japonii (13 proc.), Stanów Zjednoczonych (8 proc.) i Korei Południowej (5 proc.). W zestawieniu nie znalazła się żadna firma z Polski.

Niezmiennie w rankingu prowadzi China State Construction Engineering Corporation, która odnotowała przychód w wysokości ponad 234 mld dolarów. Na podium uplasowały się również spółki z Państwa Środka – China Railway Group (141 mld dol.) i China Railway Construction (131 mld dol.). Na te trzy koncerny przypada 34 proc. całkowitych przychodów przedsiębiorstw ujętych w rankingu.

Maciej Krasoń – partner w dziale Audit & Assurance

– Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na gospodarkę w roku obrotowym 2020. Sektor budowlany został dotknięty skutkami wywołanymi przez COVID-19 w mniejszym stopniu niż inne branże, nie ominęło go to jednak całkowicie. Pandemia wywarła krótko- i długoterminowy wpływ na rozwój sektora w nad-chodzących latach, gdyż wzrost wydatków publicznych wymagany do złagodzenia kryzysu wpłynie na wysokość zadłużenia poszczególnych krajów. Może to zagrozić stabilności finansów publicznych w niektórych państwach, a w konsekwencji inwestycjom infrastrukturalnym, od których zależy kondycja branży budowlanej – mówi Maciej Krasoń, partner w dziale Audit & Assurance, lider sektora nieruchomości i budownictwa w Europie Środkowej, Deloitte.

Pozytywne perspektywy długoterminowe

Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią powinno mieć jednak ograniczony wpływ na długoterminowe megatrendy, które będą napędzać sektor w nadchodzących latach.

• Wzrost liczebności populacji. Chociaż pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na główne trendy demograficzne, praca zdalna potencjalnie ogranicza tendencję do większej urbanizacji i koncentracji populacji. Wpływ ten jednak będzie ograniczony oraz skupiony głównie na krajach bardziej rozwiniętych. W związku z tym nie powinno to mieć istotnego znaczenia dla wysokiego poziomu inwestycji w infrastrukturę transportową i usługową.

• Zmiana klimatu. Pandemia przy-spiesza proces dekarbonizacji gospodarki. Kolejne kraje i korporacje ogłaszają ambitne cele w zakresie zeroemisyjności. Unia Europejska chce stać się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Inwestorzy coraz częściej koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, co ma pozytywny wpływ na inwestycje w energię odnawialną oraz efektywność energetyczną infra-struktury.

• Technologia i transformacja cyfrowa. Postęp dokonany w cyfrowej transformacji firm oraz społeczeństw w minionym roku jest pięciokrotnie szybszy niż w czasach sprzed pandemii. Oczekuje się, że proces ten przyspieszy w nadchodzących latach i stworzy duże możliwości dla sektora budowlanego w związku z inwestycjami w infrastrukturę.

Jeśli firmy budowlane chcą uzyskać większe marże, muszą być proaktywne w zarządzaniu projektami, poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw, uprościć, a także unowocześnić procesy budowy i wsparcia.

ŁUKASZ MICHOROWSKI – partner w dziale Audit & Assurance Deloitte

– Właśnie te megatrendy będą głównymi motorami wzrostu dla branży w nadchodzących dziesięcioleciach, ponieważ wymagają znacznych inwestycji w transport, wodę, gospodarkę odpadami, infrastrukturę społeczną, odnawialne źródła energii, telekomunikację i dostosowanie do nowych technologii – mówi Łukasz Michorowski, partner w dziale Audit & Assurance, ekspert usług doradczych dla sektora nieruchomości i budownictwa Deloitte. – Unia Europejska podejmuje daleko idące działania na rzecz dekarbonizacji gospodarki. Budownictwo, a także nieruchomości znalazły się w centrum uwagi, ponieważ budynki odpowiadają za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie. Unijny Zielony Ład ma strategiczne znaczenie dla firm z tego sektora, bo wpływa na modele biznesowe, popyt rynkowy i warunki finansowania – dodaje.

Innowacje przyszłością branży

Branża budowlana jest na ogół uznawana za sektor o małym zapotrzebowaniu na innowacje. Tymczasem zaawansowane technologie, np. takie jak sztuczna inteligencja, mogą pozytywnie wpłynąć na jakość świadczonej pracy na każdym z etapów cyklu życia projektu: od projektowania przez składanie ofert i prace budowlane po przekształcenie modelu biznesowego.

Postęp dokonany w cyfrowej transformacji firm i społeczeństw w minionym roku jest pięciokrotnie szybszy niż w czasach sprzed pandemii. Oczekuje się, że proces ten przyspieszy w nadchodzących latach i stworzy duże możliwości dla sektora budowlanego w związku z inwestycjami w infrastrukturę.

Wiodące firmy w branży walczą z niską rentownością, dokonując znaczących inwestycji w nowe technologie, techniki analizy danych, robotyzację, wykorzystanie dronów i sztucznej inteligencji. Industrializacja procesów budowlanych, a także zwiększenie kontroli ryzyka w procesach przetargowych mogą mieć znaczący wpływ na branżę. Również tradycyjne, zdecentralizowane podejście do zarządzania może ulec zmianie, jeśli nastąpi utrwalenie trendów w kierunku industrializacji procesów, standaryzacji, modularyzacji oraz odpowiedniego podziału ryzyka pomiędzy klientów i firmy budowlane. Jeśli firmy budowlane chcą uzyskać większe marże, muszą być proaktywne w zarządzaniu projektami, poprawić zarządzanie łańcuchem dostaw, uprościć, a także unowocześnić procesy budowy i wsparcia.

Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mogą pozytywnie wpłynąć na jakość świadczonej pracy na każdym z etapów cyklu życia projektu: od projektowania przez składanie ofert i prace budowlane po przekształcenie modelu biznesowego.

– Rok 2020 był dla branży budowlanej lepszy niż dla wielu innych sektorów dotkniętych pandemią. Spodziewamy się, że w dłuższej perspektywie światowy rynek budowlany będzie rósł szybciej niż cała gospodarka, a firmy z branży skoncentrują się na innowacjach, nowych technologiach i efektywności operacyjnej, co w połączeniu z usprawnieniem procesów zawierania umów oraz przetargów umożliwiłoby firmom budowlanym osiągnięcie trwałej rentowności – podsumowuje Maciej Krasoń.

open