Home Materiały&Technologie NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA POD ZNAKIEM INNOWACJI
NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA POD ZNAKIEM INNOWACJI
0

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA POD ZNAKIEM INNOWACJI

0
0

Producenci cementu i betonu mogą odegrać strategiczną rolę w walce o osiągnięcie neutralności klimatycznej. Aby tak się stało, niezbędne staną się odważne decyzje, zdecydowane działania oraz dalszy rozwój nowych technologii. Tych ostatnich na szczęście nie brakuje – branża z każdym rokiem wprowadza na rynek kolejne rozwiązania, a na jednego z sektorowych liderów pod względem innowacyjności w tym zakresie wyrasta Grupa Górażdże.

Pod koniec 2020 roku koncern HeidelbergCement, do którego należy Grupa Górażdże, ogłosił nową strategię Beyond 2020, określając najważniejsze cele na przyszłość. W pierwszej kolejności chce do 2030 roku osiągnąć wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie poniżej 500 kg na tonę cementu. To jednak dopiero pierwszy etap proekologicznych działań, których zwieńczenie ma nastąpić 20 lat później, gdy produkcja betonu – według założeń Grupy – stanie się neutralna klimatycznie.

Konieczne jest mocne przyspieszenie

Działania na rzecz neutralności klimatycznej rozpoczęły się w Grupie Górażdże – ale także w całym sektorze – już wiele lat temu. Dziś o efektach podjętych prac najlepiej świadczą twarde liczby. W porównaniu do roku 1990, będącego rokiem bazowym sektora, branża zredukowała poziom emisji o ponad 30 proc. Zagospodarowuje również produkty uboczne z innych gałęzi przemysłu, m.in. żużel wielkopiecowy z przemysłu stalowniczego czy popiół lotny z energetyki. Kierownictwo Grupy Górażdże podkreśla jednak, że wynik, choć satysfakcjonujący, wymaga stałej poprawy, a przestrzeń do rozwoju wciąż jest ogromna.

– Aby osiągnąć zakładane cele, konieczne jest nie tylko utrzymanie dotychczasowego poziomu redukcji emisji, ale też znaczne przyspieszenie tego procesu. Zauważamy postępujące zmiany klimatyczne i nie zamierzamy przechodzić wobec nich obojętnie. Jako znaczący uczestnik rynku chcemy z całą mocą podkreślić, że nasze działania muszą być teraz jeszcze bardziej zdecydowane. Dlatego w ostatnich latach znaczącą część naszych przychodów reinwestujemy w rozwój innowacji, wierząc, że to właśnie w tej przestrzeni mamy najwięcej do wygrania, zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i biznesowym – mówi Andrzej Reclik, Prezes Zarządu Grupy Górażdże, i dodaje, że wyzwania związane z neutralnością klimatyczną postrzega jako szansę na jeszcze szybszy rozwój oraz implementację nowych technologii, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony końcowych nabywców.

– Inwestycje w dział badań i rozwoju wynikają również z rosnącej świadomości naszych klientów oraz partnerów biznesowych, dla których wysoka jakość i powtarzalność produktów to już stanowczo za mało. Coraz częściej oczekują oni nowoczesnych rozwiązań, które powstają w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a co więcej, realnie przyczyniają się do walki o zdrowy klimat – podkreśla Andrzej Reclik.

Przełomowe technologie pomogą wyjaśnić wątpliwości

Jednym z przykładów implementowanych działań na rzecz neutralności klimatycznej w Cementowni Górażdże jest powstająca instalacja wychwytywania dwutlenku węgla, stanowiąca część większego, międzynarodowego projektu badawczego ACCSESS, który uzyskał dofinansowanie z unijnego programu „Horyzont 2020“. W sumie zaangażowało się w niego 18 podmiotów, w tym firmy naftowe i gazowe, np. Equinor, Shell czy TotalEnergies. Projekt ACCESS ma zakończyć się w kwietniu 2025 roku i powinien dostarczyć kompleksowych odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności, skalowalności, a także metod transportu oraz składowania wychwyconego dwutlenku węgla. – To jedna z najbardziej obiecujących technologii, a doświadczenia wypracowane podczas jej realizacji pomogą Grupie Górażdże w istotny sposób zredukować poziom emisji w najbliższych latach – ocenia Andrzej Reclik.

Energia? Coraz częściej z odnawialnych źródeł

Dla branży cementowej zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, bardzo ważnym etapem rozwoju strategii na rzecz ochrony klimatu staje się również pozyskiwanie coraz większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu Grupa Górażdże oraz światowy ekspert w dziedzinie źródeł odnawialnych koncern BayWa r.e. podpisały 10letni kontrakt na zakup energii z elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy. Obiekt ten jest pierwszą w Polsce niesubsydiowaną elektrownią fotowoltaiczną, wspieraną umową w formule corporate PPA (ang. Power Purchase Agreement). Kontrakt wyznacza całkowicie nowe standardy w dziedzinie pozyskiwania czystej, zrównoważonej energii dla przedsiębiorstw. Co więcej, może stać się wzorcem postępowania dla korporacji zarówno w regionie, jak i na całym świecie.

– Elektrownia w Witnicy jest jedną z największych i najbardziej efektywnych farm fotowoltaicznych w Polsce, a my cieszymy się, że w tym projekcie współpracujemy z tak doświadczonym partnerem. Z perspektywy Grupy Górażdże kolejnym krokiem będzie przekonanie oraz systematyczna edukacja klientów w zakresie dokonywanych zmian, ponieważ znacząca ewolucja portfolio produktów wpłynie również na znaczące zmiany w ich procesach produkcyjnych. Jesteśmy jednak spokojni o przyszłość tego projektu. Widzimy bowiem, jak szybko rośnie świadomość rynku w kwestii zrównoważonego rozwoju i jak wiele już dziś nasi partnerzy oraz klienci robią na rzecz ochrony klimatu – przekonuje Andrzej Reclik.

Niskoemisyjny beton dla przyszłych pokoleń

W ocenie Grupy Górażdże kolejnym ważnym krokiem w kierunku redukcji śladu węglowego jest wdrożenie EcoCrete – nowego nisko-emisyjnego betonu. Dzięki pracy inżynierów oraz naukowców z centrów badawczych koncernu, a także Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów Grupy Górażdże, powstała innowacyjna mieszanka oparta o ideę gospodarki cyrkularnej, zdekarbonizowane produkty oraz optymalizację łańcucha dostaw. Ponadto EcoCrete wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie domieszek do betonu. Występuje w dwóch odmianach – z 50 i 60 proc. redukcją emisji CO2 na m3 betonu w stosunku do produktów bazowych.

– Nasz nowy produkt odzwierciedla holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój w całym cyklu życia produktu. Począwszy od wykorzystania własnej, czystej, ekologicznej energii elektrycznej, m.in. z elektrowni solarnej w Witnicy, poprzez stosowanie wody z recyklingu oraz surowców wtórnych aż po wydłużony czas użytkowania i 100 proc. recykling betonu na etapie demontażu. Beton jest, a także pozostaje produktem wytwarzanym regionalnie o sprawdzonych parametrach jakościowych oraz technologicznych, a wszystkie nasze działania są certyfikowane, transparentne, weryfikowalne. To daje nam mocny fundament do pracy nad kolejnymi, być może jeszcze lepszymi rozwiązaniami – tłumaczy Andrzej Reclik.

Zrównoważona produkcja

Potwierdzeniem dobrych praktyk na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw Grupy Górażdże jest m.in. uzyskanie certyfikatu Concrete Sustainability Council (CSC), którym już teraz może pochwalić się spółka Górażdże Beton. CSC to ogólnoświatowy system certyfikacji, potwierdzający zrównoważone zarządzanie zasobami w procesie produkcji betonu. Proces weryfikacji jest oparty na profesjonalnym audycie, który koncentruje się m.in. na transparentności produkcji, dbałości o względy ekonomiczne, socjalne oraz środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw. Za certyfikat odpowiada Concrete Sustainability Council, czyli Rada ds. Zrównoważonego Betonu, powołana przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). – Ideą naszych działań związanych z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem i neutralnością klimatyczną jest możliwość wyrażenia ich w konkretnych, twardych liczbach lub certyfikatach opartych o wiarygodną metodologię. Dziś nietrudno wykreować w ramach organizacji działania, które mogą nosić znamiona proekologicznych. W Grupie Górażdże wychodzimy jednak z założenia, że kluczowe w tym kontekście są rzetelne, wiarygodne podstawy, które pozwalają bezsprzecznie określić dany projekt jako przyjazny dla środowiska i klimatu. Możemy zatem zagwarantować, że w przyszłości chwalić będziemy się wyłącznie tymi innowacjami, które zostaną w 100 proc. zweryfikowane – zapewnia Prezes Zarządu Grupy Górażdże.


Fot. arch. Grupa Górażdże

open