Home Biznes i Ludzie WYNAJMUJĄ CZY KUPUJĄ?
WYNAJMUJĄ CZY KUPUJĄ?
0

WYNAJMUJĄ CZY KUPUJĄ?

0
0

EFL od 2011 roku w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm publikuje raport z serii „Pod lupą”. Tematem tegorocznego raportu pt. MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą są trendy w wynajmie.

Skupiliśmy się na samochodach osobowych i ciężarowych, maszynach rolniczych oraz budowlanych, wózkach widłowych, robotach oraz sprzęcie IT w ramach pięciu branż – produkcyjnej, rolnej, budowlanej, transportowej, handlowej. Z raportu wynika, że 61% polskich firm preferuje własność, ale wynajem sprzętu i samo-chodów zyskuje w produkcji, rolnictwie oraz budownictwie.

Polski sektor budowlany zmierza w kierunku modelu zachodniego

W pandemii branża budowlana funkcjonowała praktycznie bez przestojów i nie została bezpośrednio do-tknięta obostrzeniami. Rok 2022 jest jednak zdecydowanie trudniejszy. Branża mierzy się ze spowolnieniem inwestycyjnym wywołanym kosztem finansowania inwestycji, niepewną sytuacją polityczno-gospodarczą, odpływem pracowników z Ukrainy, wzrostem kosztów materiałów czy zmianami podatkowymi. Koniunktura w budownictwie spada z miesiąca na miesiąc, także w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Niska rentowność i spadek koniunktury wymagają rozwiązań, które pozwolą na szybszą, dostosowaną do dynamicznej i okresowej, często krótkiej koniunktury rotację sprzętu, lepszą kontrolę kosztów oraz zwiększą bezpieczeństwo finansowe biznesu. Da-je to duży potencjał do rozwoju branży najmu maszyn i urządzeń budowlanych, co potwierdzają wyniki naszej najnowszej analizy.

Rosnące koszty osłabiają fundamenty branży

Z raportu wynika, że większość przedstawicieli sektora budowlane-go uważa swoją sytuację finansową za dobrą lub stabilną (odpowiednio 30% i 46% wskazań). Co piąty zapytany określa ją jako ciężką lub bardzo ciężką (18% i 4%). W kontekście pandemii, trwającej wojny oraz galopującej inflacji największą bolączką są rosnące ceny. Wśród trzech największych wyzwań w budownictwie dwa dotyczą właśnie cen. 70% przedsiębiorstw wskazało na rosną-ce koszty materiałów budowlanych, 65% na koszty sprzętu i maszyn, a 63% narzeka na problemy z dostępnością sprzętu.

Ponad połowa przedsiębiorców budowlanych już musi stawiać czoła spadającemu popytowi na ich usługi (54%). Więcej niż połowa obawia się także spadających marż (52%).

Polskę budują wynajęte maszyny

Wynajem, obok własnych środków finansowych, jest najczęściej wybieranym sposobem finansowania ma-szyn budowlanych. Dziś korzysta z niego już 85% firm budowlanych, a w perspektywie najbliższych 3 lat niewiele się w tym zakresie powinno zmienić (84%).

Najczęściej firmy budowlane wy-najmują zaawansowane narzędzia i urządzenia (87%) oraz duże ma-szyny, np. koparki lub ładowarki (83%).Tylko 16% przedsiębiorców budowlanych pożycza podstawowe narzędzia. Po zakończeniu umowy 54% przedsiębiorstw najchętniej ku-piłoby używaną maszynę na preferencyjnych warunkach, 26% zwróciłoby sprzęt, a 20% przedłużyłoby umowę.

Dostępna i serwisowana maszyna

Najwięcej firm docenia dostęp do maszyny bez potrzeby angażowania środków własnych (49%) oraz szyb-ki serwis w razie awarii (48%).

W branży budowlanej, a co za tym idzie, w wynajmie sprzętu budowlanego widoczna jest bardzo duża sezonowość. W okresie zimo-wym maszyny często „odpoczywa-ją” na placach i w magazynach. Stąd aż 39% przedsiębiorców wskazu-je na oszczędność na kosztach przechowywania maszyny, kiedy z niej nie korzystają, jako dużą zaletę wynajmu.

Po 37% ankietowanych z sektora wskazuje na szybki dostęp do sprzętu oraz jego szeroką ofertę. W szczególności 35% zwraca uwagę na dostęp do nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie urządzeń pozwalających na osiąganie lepszej wydajności.

Można powiedzieć, że polski sek-tor budowlany zmierza w kierunku modelu zachodniego, gdzie więcej się wynajmuje niż sprzedaje maszyn i urządzeń budowlanych, tak jest np. w Niemczech czy we Francji. I to nie tylko z uwagi na niską dostępność u producentów niemal od początku wybuchu pandemii, a wzmocnioną wybuchem wojny w Ukrainie.

Świadomość korzyści z najmu i patrzenie na najem jako rozwiązanie większych zalet niż zakup na własność w obliczu obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej są kluczowe w prowadzeniu efektywnego przedsiębiorstwa budowlanego.

Pełna wersja raportu MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą jest dostępna na stronie https://media.efl.pl/reports/16870.

open