Home Bez kategorii Regulamin Usługi Newsletterów serwisu Builder Polska
0

Regulamin Usługi Newsletterów serwisu Builder Polska

0
0

Regulamin Usługi Newsletterów serwisu Builder Polska

 1. Usługę Newslettera świadczy PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna (zwana dalej PWB MEDIA) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278155, NIP 9511722650, REGON 012655625.
 2. Newsletter – to wiadomość przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera treści wskazane przy zapisie na Newsletter. Newsletter może też zawierać reklamy naszych partnerów i inne treści marketingowe.
 3. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
 4. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie.
 5. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej);
  • posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.
 6. PWB MEDIA dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter, jako spam i z tego powodu Newsletter wysłany przez PWB MEDIA może nie dotrzeć do Użytkownika.
 1. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres pressbox@builderpolska.pl.
 2. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z Usługi:
  • poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze
  • poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail z informacja o odstąpieniu/rezygnacji z newslettera na adres: pressbox@builderpolska.pl.
open