Home IT&BIM 5D BIM KLUCZEM DO MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW
5D BIM KLUCZEM DO MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW
0

5D BIM KLUCZEM DO MAKSYMALIZACJI ZYSKÓW

0
0

Podejmowanie właściwych decyzji, niebazujących na danych z różnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, jest obarczone większym ryzykiem błędu i często utrudnione. Rozwiązanie MTWO kompleksowo wykorzystuje zasoby firmy oraz dane zebrane w trakcie realizacji inwestycji, łącząc je w całość i tworząc cyfrowego bliźniaka. Zapewnia to pełną kontrolę nad prowadzonymi projektami oraz umożliwia dostęp do dowolnych analiz i raportów w czasie rzeczywistym.

Rynek logistyczny w Polsce rozwija się dynamicznie. Po bardzo dobrym roku 2022 perspektywy na rok 2023 są równie optymistyczne. Kluczowym wyzwaniem na tym wysoce konkurencyjnym rynku staje się optymalizacja zasobów i kosztów.

Przewaga metodyki 5D BIM

Każdy uczestnik procesu inwestycyjnego – kosztorysant, planista, inżynier budowy, manager projektu czy dyrektor pionu, operuje pewnym zakresem danych oraz narzędzi. MTWO to wysokiej klasy system ERP umożliwiający pełne połączenie dokumentacji 2D i 3D, przedmiarów, kosztorysów, harmonogramów oraz danych finansowych i technicznych pochodzących z realizacji inwestycji. Rozwiązanie to pozwala skrócić czas niezbędny na poszukiwanie danych nawet o 13% i przeznaczyć go na faktyczną realizację zadań.

Automatyzacja oszczędza czas

Jak wynika z badań, blisko 90% inwestycji nie powstaje na czas. Opóźnienia są często efektem złożonych problemów związanych np. z utrudnieniami w łańcuchach dostaw czy problemami organizacji zasobów. Rozwiązanie MTWO umożliwia szybką aktualizację danych w czasie rzeczywistym, w każdych warunkach (z wykorzystaniem aplikacji mobilnych na placu budowy oraz desktopowych w biurze), dzięki czemu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy nawet o 30%.

Wpływ na oszczędność czasu ma także wyeliminowanie szumów komunikacyjnych. Platforma MTWO wprowadza automatyzację i standaryzację w projekcie – wszystkie elementy działają w niej na zasadzie naczyń połączonych. Raz wprowadzone dane mogą być wielokrotnie wykorzystane przez pracowników różnych szczebli i w różnych konfiguracjach, a wszystko osadzone jest w jednej platformie dającej narzędzia przeznaczone do zadań wynikających z funkcji pełnionej w organizacji. Co więcej, platforma może zostać w pełni dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i typu realizowanych projektów. Redukcja kosztów związanych z infrastrukturą IT i szkoleniami pracowników sięga aż 25%, a system flagowania zdarzeń oparty o inteligentne rozwiązania z odpowiednim wyprzedzeniem informuje o potencjalnym ryzyku. Dzięki szerokiej wiedzy branżowej oraz wykorzystaniu technologii 5D BIM MTWO łączy ludzi, procesy oraz dane w jednym miejscu.

open