Home IT&BIM Siła kobiet w transformacji cyfrowej sektora budowlanego
Siła kobiet w transformacji cyfrowej sektora budowlanego
0

Siła kobiet w transformacji cyfrowej sektora budowlanego

0
0

W wielu regionach świata liczba kobiet zatrudnionych w budownictwie wzrasta. Coraz częściej kobiety zajmują kierownicze i menedżerskie stanowiska zarówno na placu budowy jak i w procesach przygotowania realizacji inwestycji. Organizacje takie jak National Association for Women in Construction (NAWIC) w Stanach Zjednoczonych wspierają kobiety w rozwoju kariery zawodowej kształtując i promując postawy liderskie. Według socjologów żyjemy w erze kompetencji miękkich, gdzie wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, sprawne zarządzanie czasem, łatwość adaptacji do nowych warunków pracy czy odporność na stres są równie istotne jak wiedza i doświadczenie.

Nowoczesne budownictwo łączy inżynierskie podejście do realizacji fizycznych zadań związanych z budową ze światem cyfrowym, w którym można zaplanować zadania z dużym wyprzedzeniem, przeanalizować scenariusze i warianty prac po ta, by wyeliminować marnotrawstwo, powielanie robót i niepotrzebne spiętrzenie kosztów. Moja codzienna praca, jak i praca wielu specjalistów pracujących przy realizacji projektów, nie wymaga fizycznej obecności na placu budowy, ale umiejętności związanych z wykorzystaniem zebranych danych. Dzięki ponad dwunastoletniemu doświadczeniu w dostarczaniu strategicznych rozwiązań cyfrowych wspieram firmy budowalne w doborze narzędzi podnoszących produktywność, poprawiających komunikację oraz łączących procesy przygotowania i realizacji inwestycji. Wszystko to oczywiście z wykorzystaniem siły i możliwości jakie daje metodologia BIM i nowoczesne technologie oparte o zbieranie i wykorzystanie rzeczywistych danych w procesach podejmowania decyzji. Ze względu na coraz bardziej śmiałe i innowacyjne projekty nie wyobrażam sobie pracy inaczej niż przy użyciu chmurowych platform pozwalających na wymianę informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu budowalnego, we wspólnym środowisku CDE (Common Data Environment) zapewniającym kompatybilność pracy. Takim rozwiązaniem w moim odczuciu jest właśnie MTWO Construction Cloud –– mówi Ewa Giniewska, Business Development Executive MTWO Poland.

Braki kadrowe w branży budowlanej są widoczne na niemal wszystkich poziomach zatrudnienia. Branża starzeje się i potrzebuje daleko idących zmian i poważnych inwestycji w rozwój wspomagany cyfrowo. Prace należy również wykonać u podstaw, czyli na uczelniach, które kształtują nową kadrę inżynierską. Niestety statystki pokazują silny odpływ młodych ludzi z branży budowalnej na korzyść rozwiązań IT. Dlaczego zatem nie połączyć tych aspektów i na styku branż stworzyć nowe, interdyscyplinarne stanowiska pracy w projektach budowalnych? W tym zakresie świetnie sprawdziłoby się wiele młodych, utalentowanych kobiet, które niekoniecznie chcą nosić budowalny kask.

Wykształcenie kierunkowe jest ważne w rozumieniu branży i jej potrzeb. Zdecydowanie pomaga mi ono w budowaniu relacji z klientami i analizie potrzeb, które bardzo często są mi znajome. Platformy cyfrowe mają dostarczać wiedzy o procesie, a co za tym idzie muszą być oparte o wypracowane metody realizacji inwestycji. Przygotowując swoje wystąpienia i prezentacje bardzo często korzystam z wiedzy moich kolegów konsultantów, którzy mają nie tylko wyksztalcenie budowalne, ale przede wszystkim doświadczenie na placu budowy. Dodatkowo wykorzystanie ich umiejętności w procesie implementacji rozwiązań MTWO sprawia, że szybko znajdujemy jeden wspólny, budowlano-informatyczny język z naszymi klientami. Jako wertykalny system ERP, od zawsze pisany pod potrzeby budownictwa, MTWO to ewenement na skalę rozwiązań informatycznych pokrywający swoimi funkcjonalnościami praktycznie cały zakres procesu budowlanego! W międzynarodowych zespołach SoftwareOne MTWO pracuje wiele zdolnych, utalentowanych i zdeterminowanych na sukces kobiet, którym dziś z okazji naszego święta życzę zadowolenia i dalszego spełniania się w branży, która ciągle dla wielu nadal ma męski charakter – dodaje Ewa Giniewska.

Transformacja cyfrowa to nie tylko przejście z arkuszy kalkulacyjnych do cyfrowych bliźniaków, ale również wyjście naprzeciw nowym trendom, które związane są ze zrównoważonym rozwojem, wsparciem kadry pracowniczej oraz organizacją ładu komunikacyjnego i strategicznego dużych i małych przedsiębiorstw budowlanych. Nowoczesne projekty i coraz bardziej wyśrubowane terminy realizacji wymagają posiadania narzędzi, dzięki którym będziemy mogli utrzymać lub zwiększać marżę wypracowanych zysków.

open