Home IT&BIM MTWO CONSTRUCTION CLOUD
MTWO CONSTRUCTION CLOUD
0

MTWO CONSTRUCTION CLOUD

0
0

Cyfrowy przełom w budownictwie

Transformacja cyfrowa w sektorze budowlanym zaczyna się od zmiany sposobu myślenia i gotowości do wykorzystania nowych narzędzi, a nie zaczynania wszystkiego od nowa. To przede wszystkim uznanie faktu, że transformacja jest koniecznością, a nie tylko opcją. Nie musimy zmieniać wszystkiego, co robimy. Musimy jednak zmienić sposób myślenia o tym, jak robimy.

Transformacja cyfrowa oraz związane z nią innowacje są niezwykle ważne dla branży budowlanej i mogą przynieść wiele korzyści, takich jak stałe zwiększanie produktywności oraz zmniejszenie ryzyka związanego z zakłóceniami w procesach budowlanych. Wprowadzenie zmian jest kluczowe i jest procesem ciągłym, który wymaga od branży gotowości do przeobrażenia sposobu myślenia i otwartości na użycie nowoczesnych narzędzi. Należy odpowiedzieć sobie na pytania: „dlaczego wprowadzamy zmiany?” oraz „jakiego spodziewamy się efektu?” Niestety, poza teraźniejszym kontekstem wprowadzenie cyfrowych innowacji w branży budowlanej postępuje bardzo powoli. Przyczyną tego opóźnienia może być wiele czynników, między innymi brak standardów cyfrowych, niewielkie doświadczenie w zakresie ich stosowania oraz podejmowane próby dostosowania się do nowych wyzwań i pracy poprzez korzystanie z tymczasowych rozwiązań. Te działania często nie przynoszą trwałych zmian i jedynie utrwalają poprzedni stan, co jeszcze bardziej pogłębia dług technologiczny firm.

Aby przyspieszyć implementację zintegrowanych cyfrowych innowacji i osiągnąć sukces w transformacji, konieczne jest wprowadzenie nowych standardów pracy oraz edukacji pracowników poszczególnych działów firm (od konstruktorów, przez planistów, zakupowców, aż po księgowość) w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii. Branża musi się przygotować do długoterminowych zmian, które wpłyną na sposób myślenia i podejścia do prowadzenia procesów budowlanych. Zmiany te powinny opierać się na zdecydowanej strategii rozwoju, ponieważ tylko wtedy sektor budowlany będzie w stanie sprostać wymaganiom rynku oraz skutecznie konkurować z innymi.

Czołowi gracze coraz częściej zdają sobie sprawę, że transformacja oparta na metodyce 5D BIM to nie tylko krok naprzód w rozwoju branży, ale także konieczność, aby ustabilizować swoją pozycję na rynku. Jednakże, aby wprowadzić skuteczną transformację, niezbędne jest zapewnienie ciągłości procesów wykonawczych na różnych poziomach oraz dbałość o odpowiednie zarządzanie zmianami, co często okazuje się sporym wyzwaniem dla wielu firm budowlanych. Metodyka 5D BIM umożliwia dokładną symulację procesów budowlanych, pozwala więc zoptymalizować cały projekt jeszcze przed jego rozpoczęciem. Ponadto umożliwia kontrolę nad procesami wykonawczymi, optymalizację kosztów oraz poprawę jakości projektów. Metoda ta pozwala na precyzyjne planowanie, projektowanie i realizację inwestycji w środowisku cyfrowym, co bezpośrednio przekłada się na uniknięcie błędów, optymalizację procesów budowlanych i zmniejszenie kosztów projektu. Wykorzystanie tej metodyki pozwala na kompleksową integrację procesów projektowych, zapewnienie ich ciągłości, a także na skuteczne zarządzanie czasem.

Cyfrowa transformacja z chmury

Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w skutecznej transformacji i zwiększeniu konkurencyjności na rynku, jest platforma chmurowa MTWO Construction Cloud. To rozwiązanie umożliwia zintegrowanie wszystkich aspektów projektu budowlanego, takich jak planowanie, projektowanie, zarządzanie projektem, szacowanie kosztów i wykonanie, w jednym miejscu. MTWO Construction Cloud tworzy operacyjnego cyfrowego bliźniaka, w którym uzyskujemy kompleksowy przegląd projektu, wszystkich kosztów, harmonogramów czy planów zakupowych. Platforma umożliwia wykorzystanie zaawansowanej analizy statystycznej lub zarządzania ryzykiem, co z kolei przekłada się na dokładniejsze przewidywanie kosztów projektu, a przede wszystkim wychwycenie potencjalnych zagrożeń. W ramach MTWO Construction Cloud możliwe jest wykorzystanie różnych narzędzi służących do zarządzania dokumentami, planowania projektu, śledzenia czasu i zarządzania zasobami ludzkimi, które wpływają wyraźnie na zwiększenie wydajności pracy oraz osiągnięcie lepszych wyników. Dzięki dokładnym symulacjom jesteśmy w stanie zoptymalizować i przyspieszyć procesy, a także szybciej reagować na zmiany i problemy podczas realizacji projektu. Przewidywanie wydatków przy użyciu platformy ma miejsce już na etapie projektowania, dzięki czemu zyskujemy wyższą jakość projektu, a często także spore oszczędności.

Transformacja branży budowlanej musi się odbyć na różnych poziomach jednocześnie, przy czym wdrożenie metodologii 5D BIM to tylko jeden krok w tym procesie. Konieczne jest również edukowanie pracowników branży budowlanej, przekonanie ich do zmiany podejścia i większej otwartości na nowe rozwiązania, inwestowanie w nowoczesne technologie i narzędzia oraz wprowadzenie nowych standardów jakości. Działania te pozwolą branży budowlanej sprostać rosnącym wymaganiom i skutecznie konkurować na rynku.


SoftwareOne

SoftwareOne jest czołowym globalnym dostawcą oprogramowania end-to-end i rozwiązań technologicznych w chmurze, z siedzibą w Szwajcarii. Dzięki portfolio usług opartych na IP i technologii umożliwia firmom holistyczne opracowanie i wdrożenie strategii transformacji biznesowej, technologicznej i cyfrowej. Osiągane jest to poprzez modernizację aplikacji i migrację krytycznych obciążeń roboczych do chmur publicznych przy jednoczesnym zarządzaniu i optymalizacji powiązanego oprogramowania i zasobów chmury oraz ich licencjonowania. Firma jest globalnym partnerem w zakresie dystrybucji i dostarczania usług dla platformy MTWO construction cloud. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów o bogatych doświadczeniach w branży oraz ciągłym innowacjom umożliwia firmom AEC i właścicielom holistyczne opracowanie i wdrożenie strategii transformacji biznesowej, technologicznej i cyfrowej. Zatrudniając około 9 000 pracowników oraz posiadając możliwości sprzedaży i świadczenia usług w 90 krajach, SoftwareOne dostarcza około 65 000 klientom biznesowym oprogramowanie i rozwiązania w chmurze od ponad 7 500 wydawców. Akcje SoftwareOne (SWON) są notowane na SIX Swiss Exchange. Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://www.softwareone.com/pl-pl/industry-solutions/construction.

tags:
open