Home Builder For The Future GŁOS KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW 2022-2023
GŁOS KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW 2022-2023
0

GŁOS KAPITUŁY KONKURSU DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW 2022-2023

0
0

Przedstawiamy opinie członków Kapituły, na temat prac w X edycji Konkursu dla Młodych Architektów.

I. NAGRODA
Katharsis. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie
Autor: Mateusz Tomaszewski, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

arch. Mariusz Ścisło
Prezes Zarządu FS&P Arcus

Betonowy wrak statku, leżący na mieliźnie w północnej części Szczecina na jeziorze Dąbie, stał się obiektem inspiracji dla projektu rewitalizacji i przekształcenia w miejsce magiczne. Autorska prezentacja była opowieścią o poezji w architekturze i introwertycznego odkrywania ducha wraku. Jak pisze autor „Osią ideową całego projektu jest droga prowadząca do Katharsis – oczyszczenia, zindywidualizowana dla każdego człowieka…”, „zaprojektowano tak, by mieć możliwość wracania do niego w różnych momentach swojego życia, a każda wizyta na Betonowcu byłaby różna”. Te założenia z bardzo osobistą, autorską narracją udało się zrealizować w sposób unikatowy. Notka historyczna dołączona do projektu, z detalicznym opisem powstania i losów Betonowca, sama w sobie jest fascynującym materiałem dokumentacyjnym i zasługuje na uznanie dla rzetelności badań archiwalnych. Zauważono również, że przy całej duchowości kreowania rytuału przeżyć przestrzennych autor programuje realia funkcjonowania zrewitalizowanego Betonowca, odgrodzonego barierami natury od strefy miejskiej infrastruktury jako jednego z miejsc atrakcji na mapie współczesnego megapolis.


II. NAGRODA
Familok XXI w. – rewitalizacja zabytkowego osiedla Werdon w Rudzie Śląskiej
Autor: Karol Pieter, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

dr arch. Rafał Barycz
Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz,
Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Projekt rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego Werdon w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek jest godną pochwały wzorową próbą przywrócenia wartościowej tkanki miejskiej, która uległa destrukcji głównie w wyniku szkód górniczych, w szacunku dla historii i tradycji przy jednoczesnym umocnieniu więzi społecznych. Autor projektu Pan Karol Pieter jest Ślązakiem, rudzianinem świadomym swej tożsamości i zakorzenienia kulturowego. W dzisiejszym negatywnie zglobalizowanym świecie taka postawa zasługuje na szczególny szacunek. W analitycznej części pracy w ujmujący i atrakcyjny sposób przedstawiono wiele aspektów tradycyjnego życia śląskich rodzin. Wybierając nieoczywistą i dla wielu zapewne dyskusyjną technologię szkieletu drewnianego, a nawiązując w swych wielopłaszczyznowych asocjacjach nawet do idei Alejando Araveny, co świadczy o dużej erudycji architektonicznej projektanta, udało się mu nie tylko odtworzyć kwartałową zabudowę osiedla Werdon, ale również przywrócić śląski plac jako miejsce wielu aktywności kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych. Praca Karola Pietera to kolejny dowód na ogromną rolę Śląska w polskiej kulturze umysłowej, duchowej i gospodarczej (Por.: Henryk Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979), co szczególnego blasku nabiera w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego (ur. 20 kwietnia 1873). Oglądając ten piękny projekt, możemy strawestować słynną maksymę Charlesa de Gaulle’a i powiedzieć, że Ruda Śląska jest najbardziej śląskim ze wszystkich śląskich miast i przez to najbardziej polskim ze wszystkich miast polskich.


III. NAGRODA
Siedem wież Kells, adaptacja ruin opactwa Augustianów w Irlandii
Autorka: Kamila Mizera, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

arch. Marcin Sadowski
JEMS Architekci

Siedem wież w Kells to piękna ruina położona w krajobrazie Irlandii. Projektowanie w takim kontekście to przywilej dla Architekta, ale też niezwykłe wyzwanie. Tym samym praca odpowiada na postawione zadanie konkursowe. Przyjęta geometria rzutu, rozdrobniony układ stosunkowo niewielkich kubatur powodują, iż nowa forma nie dominuje istniejących ruin. Powściągliwa architektura – biel ścian, wyraźnie jednak zaznacza swoją obecność, silnie kontrastując z solidnym kamieniem zastanych budowli. Wątpliwość budzi materiał elewacji – cienkościenne płyty betonowe warstwowych ścian zewnętrznych, obróbki attyki – bardzo ważne elementy – odbiegające przedstawionym detalem od ascetycznych, monolitycznych form widocznych na załączonych grafikach.


I. WYRÓŻNIENIE

Projekt Domu Dziecka w Senegalu
Autor: Michał Pietrusiewicz, Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

dr inż. arch. Izabela Burda
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, ambasador Arturbain.fr


Autor podjął się realizacji trudnego zadania. Postanowił wskazać możliwości rozwiązania
problemów, z jakimi zmagają się mieszkańcy Senegalu. Dostrzegając potrzeby społeczności tego kraju, uznał za konieczne stworzenie obiektu, który pozwoliłby poprawić trudne aktualnie warunki życia. Zdaniem Autora znakomicie służyłaby temu placówka edukacyjno-szkoleniowa, która mogłaby powstać na terenie wioski Baghere. Warto podkreślić, że Autor z powodzeniem podjął wyzwanie zrozumienia istotnych dla projektu warunków kulturowych i klimatycznych. Zaproponowana interwencja projektowa stanowi interesujące rozwiązanie, harmonijnie wpisujące się w zastaną przestrzeń.


II. WYRÓŻNIENIE

No’Mads Land
Autor: Dominik Gromek, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

arch. Iwona Szymanik
Wiceprezes Zarządu,
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Ten bez wątpienia „mad” projekt zyskał sympatię i uznanie jury za zmierzenie się z romantyczną ideą „bycia w domu” i „bycia w drodze” jednocześnie. Autor, podejmując próbę zracjonalizowania marzenia o podróżowaniu bez granic, ale i bez śladu węglowego, na własnych warunkach, ale w społeczności współczesnych nomadów, zmierzył się z prawdziwym wyzwaniem na miarę pokolenia młodych architektów. Jury doceniło fakt podjęcia tego wyzwania i z wyrozumiałością podeszło do szkicowego na tym etapie rozwiązania problemów transportu jednostek mieszkalnych. Projekt, pokazując sposób na spełnienie ludzkich marzeń o życiu w podróży, zasłużył naszym zdaniem na wyróżnienie. Doceniamy przedstawiony przez Autora modułowy system personalizacji wnętrz domów-wagonów.


III. WYRÓŻNIENIE

Ogrody Wypierane. Miejska Farma we Wrocławiu
Autorka: Maria Barda, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

arch. Maria Saloni-Sadowska
Wiceprzewodnicząca Kapituły Konkursu KDMA
Partner, Kierownik Projektu, Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.


Wyróżnienie przyznano za ambitny dobór tematu pracy oraz propozycję niekonwencjonalnych rozwiązań funkcjonalnych. Zagospodarowanie dawnego ogrodu działkowego w formie futurystycznej miejskiej farmy stanowi kontynuację dawnej funkcji terenu zielonego uzupełniającego tereny zabudowy mieszkaniowej. W pracy zaproponowano reinterpretację zieleni miejskiej, która została tu zrealizowana w formie wielopiętrowych ogrodów hydroponicznych integrujących architekturę z zielenią. W założeniu autorki funkcje produkcyjne i rekreacyjne zostały tu połączone w sposób maksymalnie efektywny, co stanowić może szczególną wartość w zrównoważonym mieście przyszłości. Praca zachęca do dalszej analizy i przemyśleń dotyczących wyzwań społecznych i środowiskowych, z którymi mierzyć się będą w coraz większym stopniu mieszkańcy współczesnych miast.

open