Home Biznes i Ludzie Most do przyszłości
Most do przyszłości
0

Most do przyszłości

0
0

Polish-Swiss Innovation Day 2023 to coroczne spotkanie, które gromadzi innowatorów, przedsiębiorców, naukowców i decydentów z Polski i Szwajcarii w celu promocji współpracy, a także prezentacji przełomowych idei na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy oraz poszukiwanie nowych możliwości współdziałania w różnych sektorach.

Jego uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób innowacje i technologie mogą odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z wyzwaniami środowiskowymi i przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości, zwłaszcza w projektowaniu miast. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rządu oraz świata nauki i przemysłu, którzy wyrazili swoje zaangażowanie w rozwijanie innowacji i transfer technologii.

Sesje tematyczne poświęcone różnym sektorom, takim jak biotechnologia, fintech, cleantech i technologie informacyjne, zachęcały uczestników do bardziej szczegółowego zgłębienia konkretnych zagadnień, stwarzając okazje do wymiany pomysłów oraz najlepszych praktyk. Z kolei sesje matchmakingu przyniosły możliwość osobistych rozmów w celu sondowania potencjalnej współpracy.

W części podsumowującej wydarzenie organizatorzy – Ambasada Szwajcarii w Polsce oraz Swiss Chamber Poland – podkreślili konieczność kontynuacji współpracy między Polską a Szwajcarią, aby w pełni wykorzystać potencjał ich ekosystemów innowacji. Krótko mówiąc, PSID 2023 okazała się zachętą i mobilizacją uczestników spotkania do podjęcia działań w celu realizacji wspólnych inicjatyw.

open