Home Builder Green RECYKLING – HENRYK KWAPISZ
RECYKLING – HENRYK KWAPISZ
0

RECYKLING – HENRYK KWAPISZ

0
0

Henryk Kwapisz, Dyrektor ds. relacji instytucjonalnych, Grupa Saint-Gobain w Polsce

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych już wkrótce, zapewne w 2025 roku, stanie się obowiązkowa. Mówiąc zatem wprost, na placu budowy będą musiały się pojawić osobne kontenery na odpady gipsowe, drewniane czy ceglane. Wszyscy ci, którzy są zaangażowani w proces budowlany wiedzą, że zarządzanie odpadami na budowie może się stać sporym wyzwaniem pod względem BHP, odpowiedzialności podwykonawców, czy wreszcie firm wytwarzających wyroby budowlane, które podejmą się odbioru odpadu – a ten będzie mógł zostać wykorzystany przez nie jako surowiec. Saint-Gobain w ramach realizacji celu „Making the world a better home” już w tej chwili bardzo angażuje się w technologiczne przygotowanie do włączenia odpadów budowlanych do swojej produkcji. Chodzi tu m.in. o szkło SAINT-GOBAIN GLASS, płytę gipsowo-kartonową RIGIPS, sufity podwieszane ECOPHON, wełnę szklaną i skalną ISOVER czy chemię budowlaną WEBER. To nie jest jednak łatwy proces. Utrudnia go bardzo wymagające prawo w zakresie odbioru i wykorzystania odpadów oraz brak rządowych programów wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań prowadzących do maksymalizacji wykorzystania odpadów budowlanych. Co więcej nadal brakuje świadomości Polaków, że minimalizacja ilości odpadów z budownictwa to ogromny zysk dla nich, chociażby poprzez mniejszą liczbę składowisk odpadów komunalnych. Powyższe sprawia, że „recycling budowlany” nie został jeszcze uznany za nieuchronną konieczność. Posłużyć się można przykładem odzysku płyty gipsowo-kartonowej. Nie ma problemu technologicznego w ponownym użyciu odpadu płyty o ile jest on pozbawiony zanieczyszczeń. I dlatego odbieramy chętnie pozostałości płyty od producentów domów prefabrykowanych. Otrzymujemy od nich resztki płyt g-k, które mają znany skład chemiczny i są gromadzone w sposób zgodny z procedurami. Tymczasem odpad płyty g-k z rozbiórki na standardowej budowie może zawierać związki chemiczne, które kiedyś były dopuszczone do produkcji wyrobów budowlanych, a obecnie nie można ich użyć. Zatem, abyśmy mogli wykorzystać go musielibyśmy badać skład chemiczny takiego odpadu, co oczywiście jest czasochłonne i kosztowne. Niemniej jednak Saint-Gobain prowadzi obecnie bardzo intensywne działania i rozmowy. Badamy jak szybko rynek przetwórców odpadów będzie w stanie włączyć się w proces selektywnej zbiórki cennych pozostałości budowlanych. Rozmawiamy z generalnymi wykonawcami, deweloperami jak my powinniśmy się dostosować do ich przyszłych oczekiwań. Negocjujemy także z innymi producentami, wraz z którymi tworzymy systemy wykorzystane w budynku (np. z producentami profili aluminiowych, które wraz ze szkłem Saint-Gobain stanowią o jakości fasady). Z pewnością wspólne wysiłki pomogą wdrożyć skutecznie selektywną zbiórkę i odzysk odpadów budowlanych. Oczywiście wszystkie nasze działania obok swojej wagi dla środowiska mają również na uwadze ostateczny wynik finansowy z prowadzonych operacji. Dla firm technologicznie przygotowanych i mających konkretny plan działań w tym obszarze, a taką z pewnością jest Saint-Gobain, opłacalność zamykania obiegu surowcowego jest oczywista.

tags:
open