Home Builder Awards POLSKI HERKULES 2023 dr hab. inż. arch., prof. PŚ KLAUDIUSZ FROSS – POLSKI HERKULES 2023
dr hab. inż. arch., prof. PŚ KLAUDIUSZ FROSS – POLSKI HERKULES 2023
0

dr hab. inż. arch., prof. PŚ KLAUDIUSZ FROSS – POLSKI HERKULES 2023

0
0

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

INWESTYCJA W INDYWIDUALNY ROZWÓJ DAJE ZBIOROWY SUKCES
Z sukcesem kieruje Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Za najważniejsze uznaje dobrą atmosferę pracy, sprzyjającą rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i pasji. Zarządzając jednostką, osiągnął historyczne wyniki, kształtując rozpoznawalną markę, jeden z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych, twórczych i dydaktycznych w Polsce. O pozycji Wydziału świadczą dwukrotnie uzyskana kategoria naukowa A, dwukrotnie 2. miejsce w rankingu Perspektyw oraz dwukrotnie 1. miejsce w rankingu Buildera.

W 2023 roku kierunek architektura w ocenie PKA uzyskał wyróżnienie jako doskonały. Doprowadził do utworzenia oddziału w Katowicach. Wprowadził do realizacji autorskie programy badawcze: Art and Design in Public Space i Program Badawczy Architektury Kosmicznej oraz stworzył Pracownię Badań Jakości Środowiska Zbudowanego i Świata Wirtualnego. Uczestniczył w analogowej misji kosmicznej oraz kierował zespołem, projektując habitat kosmiczny APA Misja Mars.

Dziekan Klaudiusz Fross jest także Kierownikiem Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze RAr-5, Wiceprezydentem Śląskiej Izby Budownictwa, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Prezesem PTErg o/Śląski. Pracownik badawczo-dydaktyczny i aktywny projektant. Współtwórca Śląskiej Szkoły Badań Jakościowych i Śląskiej Szkoły Architektury Energooszczędnej oraz autor marki BenchMan. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: tytuł i statuetkę „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, tytuł „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, odznakę „Przyjaciel Niewidomych”, odznakę im. Króla Kazimierza Wielkiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

PQ
open