Home Tag "Wydział Architektury Politechniki SLąskiej"

dr hab. inż. arch., prof. PŚ KLAUDIUSZ FROSS – POLSKI HERKULES 2023

PQ
0
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej INWESTYCJA W INDYWIDUALNY ROZWÓJ DAJE ZBIOROWY SUKCESZ sukcesem kieruje Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Za najważniejsze uznaje dobrą atmosferę pracy, sprzyjającą rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i pasji. Zarządzając jednostką, osiągnął historyczne wyniki, kształtując rozpoznawalną markę, jeden z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych, twórczych i dydaktycznych w Polsce. O pozycji Wydziału świadczą dwukrotnie […]
a717KJ5Gxg4Ah5
open