Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Piotr Kledzik – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Piotr Kledzik – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Piotr Kledzik – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR S.A., Członek Kadry Zarządzającej Międzynarodowej Grupy PORR

Rok 2023 był także intensywnym czasem naszej współpracy branżowej – cieszy mnie, że w kwestiach najistotniejszych wspólnie działamy na rzecz rozwoju sektora. Aktywnie współtworzymy Polski Związek Pracodawców Budownictwa, jednego z głównych negocjatorów porozumień waloryzacyjnych, które w efekcie w sposób znaczący poprawiły sytuację w branży, jeżeli chodzi o przetargi publiczne. Podniesienie limitów indeksacji cen z 10% do 15% na projektach drogowych było bardzo potrzebnym, wyczekiwanym przez branżę ruchem. Jednym głosem mówimy także w obszarze BHP – czego przykładem jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W latach 2022–2023 PORR sprawował w zrzeszeniu prezydencję, którą właśnie przekazujemy kolejnemu sygnatariuszowi. W rok 2024 wchodzimy silni i ukierunkowani na dalsze poszerzanie dywersyfikacji naszego portfela. Mam nadzieję, że w 2024 roku, wraz z uruchomieniem środków zewnętrznych, ta pozycja będzie utrzymana. Warto podkreślić, że w większym stopniu niż samo uruchomienie środków wyzwaniem będzie ich realizacja. Kluczowa będzie tu właściwa podaż projektów na rynku, która pozwoli na ich realizację w sposób ciągły, bez przerw, ale również bez nadmiernej kumulacji, co nam wszystkim – zamawiającym i wykonawcom przyniesie korzyści.


PIOTR KLEDZIK – pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem, kierownikiem robót, kierownikiem budowy, kierownikiem grupy budów. W 2005 roku powrócił do rodzinnego miasta i podjął pracę w Hydrobudowie Gdańsk SA jako Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego. Następnie kierował oddziałem budownictwa hydrotechnicznego w Hydrobudowie Gdańsk, awansował na stanowisko Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu. W 2007 roku powierzono mu zadanie skonsolidowania polskich spółek budowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger Berger Budownictwo SA, której został Prezesem Zarządu. Spółka w wyniku zmian właścicielskich od 2015 roku jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR. Piotr Kledzik jest obecnie Prezesem Zarządu PORR SA. Zapalony miłośnik łowiectwa, lubi długie spacery z psami.

PQ
open