Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Szymon Reptowski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Szymon Reptowski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Szymon Reptowski – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Szymon Reptowski – Wiceprezes, Dyrektor Finansowy Grupa NDI

To był dla Grupy NDI niewątpliwie wymagający, ale i dobry rok, jeśli chodzi o realizację naszych celów i projektów. Rok 2023 to jednak także pewnego rodzaju zastój na rynku i niewystarczająca podaż projektów. To z kolei przekładało się na bardzo dużą konkurencję i presję cenową pomimo wciąż towarzyszącej nam inflacji. Zgodnie jednak z naszą filozofią i strategią staraliśmy się nie ulegać tej sytuacji, stawiając przede wszystkim na odpowiednią marżowość składanych ofert. W związku z tym, że strategicznie budujemy portfel z wyprzedzeniem przynajmniej 2-, 3-letnim, chcę wierzyć, że pozyskiwane przez Polskę środki finansowe istotnie przyczynią się do ożywienia rynku, co spowoduje, że portfel zamówień osiągnie poziom, który da szanse na dalszy stabilny rozwój. Z dużą nadzieją patrzę także na projekty deweloperskie, które kreujemy z coraz większym rozmachem i wizją, dostarczając naszym klientom produkty o bardzo wysokiej jakości. Muszę powiedzieć, że to, co nas bardzo cieszy, poza wymiernymi wskaźnikami, to fakt, że z roku na rok umacniamy naszą pozycję rynkową i myślę, że dziś cieszymy się już naprawdę dużym zaufaniem wśród zamawiających. Co równie istotne, udało nam się zbudować silne zaplecze w postaci podwykonawców i partnerów biznesowych. Dla mnie, jako szefa finansów, szczególnie istotna jest też wysoka ocena, jaką darzą nas instytucje finansowe, ponieważ bez
ich zaufania i wsparcia niemożliwa byłaby realizacja projektów o takiej skali. A praca przy tak wielkich i skomplikowanych projektach budowlanych to na pierwszym miejscu ogromna frajda. Mam poczucie, że robimy świetne rzeczy, do tego z ekipą niesamowitych ludzi, podchodzących do swoich obowiązków nie tylko profesjonalnie, ale z wielką pasją. W Grupie NDI jest nas dziś już ponad 600 osób i dla mnie to wielka przyjemność na co dzień pracować z tym zespołem. Muszę powiedzieć, że nasza ekipa bardzo mi imponuje i wiele się od nich uczę. Oczywiście nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, ale tym lepiej na końcu smakuje wspólnie świętowany sukces. Najważniejszym kapitałem każdej firmy są ludzie – i nie inaczej jest w naszym przypadku. Nasza marka, siła i dzisiejsza pozycja to zasługa ludzi, którzy przez lata tworzyli i wciąż tworzą NDI. Jestem zdania i często to powtarzam, że najważniejsza jest produkcja. Produkcja zaś to cały zespół NDI, począwszy od zespołów bezpośrednio realizujących projekty na placach budów poprzez funkcje i działy wsparcia, skończywszy na zarządzie. Nagrody, którymi zdecydowała się wyróżnić nas redakcja miesięcznika „Builder” oraz kapituła konkursu Builder Awards, to wielkie wyróżnienie, które traktujemy jako docenienie naszej codziennej pracy. Tytuł Budowlana Firma Roku to nagroda dla całego naszego zespołu. Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy uwierzyli w filozofię pracy, którą wyznajemy w NDI, i dołożyli cegiełkę do naszego wspólnego sukcesu.


SZYMON REPTOWSKI – menedżer w obszarze finansów i zarządzania z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym oraz na Wydziale Zarządzania. Od 2000 roku zawodowo związany z Grupą NDI. Od 2010 roku pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora finansowego, sprawując nadzór nad finansami w Grupie NDI. Jest członkiem rady nadzorczej spółki energetycznej – Inter Energia SA oraz spółki deweloperskiej – NDI Development sp. z o.o.

PQ
open