Home OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023 Tadeusz Rybak – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
Tadeusz Rybak – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023
0

Tadeusz Rybak – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2023

0
0

Tadeusz Rybak – Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A.

Kreowanie wizji rozwoju, tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy i motywowanie pracowników powoduje, że praca menadżera do łatwych nie należy, ale potrafi dawać ogromną satysfakcję. Zarządzanie zespołem to proces złożony, obejmuje m.in. budowanie wzajemnych relacji, delegowanie zadań. Obecnie istotną rolę odgrywa również odpowiedzialność poszczególnych pracowników. Każdy powinien mieć jasno określone obowiązki i wyznaczone cele. Wizja komunikowana jest przez zarządzających. Wyznaczając kluczowe wartości realizowane przez organizację i wynikające z przyjętej strategii, sprawni menadżerowie starają się wzmocnić samodzielność swoich pracowników. Rolą menadżera jest, po pierwsze, dostarczyć psychologicznej podbudowy dla potrzeb rozwojowych pracowników. Po drugie – być przykładem godnym naśladowania, którego działania demonstrują pożądane z punktu widzenia firmy zachowania i mogą stać się standardem dla wszystkich. Po trzecie – optymalnie dzielić odpowiedzialność i zasoby pomiędzy komórki w organizacji i pracowników, aby zapewnić efektywność procesu strategicznego. W Mostostalu Puławy SA możemy łatwo zauważyć, że troska o dobór kadr daje wymierne korzyści. Wiele osób, pracując w tej organizacji, podkreśla rolę swoich przełożonych, z którymi chcą pracować. W firmie pracuje wielu świetnych dyrektorów, kierowników, majstrów czy brygadzistów, których łączy praca i pasja. Stąd wydaje się, że ścisła współpraca i poczucie misji dają wewnętrzną siłę naszej organizacji.


TADEUSZ RYBAK – w 1991 roku objął stanowisko Głównego Inżyniera i Kierownika Oddziału Mostostal Puławy. W 1994 roku Mostostal Puławy przekształcił się w sp. z o.o., a w roku 1998 – w spółkę akcyjną, a Tadeusz Rybak powołany został na Prezesa Zarządu i jest nim nieprzerwanie do chwili obecnej. Przedsiębiorstwo rozwijało się prężnie w latach 1994–2004, tj. w okresie przemian społecznych i gospodarczych. W 1997 roku Prezes powołał Biuro Techniczne w RFN. Od wstąpienia Polski do UE kluczowym kierunkiem obranej przez Prezesa strategii był rozwój firmy. Z tego wynika zakup w 2005 roku dwóch spółek od ZA Puławy SA, tj. Mezap Sp. z o.o. i Energezap Sp. z o.o. W wielu środowiskach Tadeusz Rybak znany jest z tego, że aktywnie włącza się w działania odpowiedzialności społecznej. Od 2014 roku jest współwłaścicielem Mostostalu Puławy SA.

PQ
open