Home Builder Awards O WYRÓŻNIENIACH PUBLIKACJA BUILDER LEADERS 2023
PUBLIKACJA BUILDER LEADERS 2023
0

PUBLIKACJA BUILDER LEADERS 2023

0
0

W marcowym numerze „Buildera”, bo i wyjątkowa jest ku temu okazja, mamy przyjemność i zaszczyt zaprezentować wspaniałych Laureatów XXI edycji wyróżnień Builder Awards za 2023 rok: statuetek Polski Herkules i wyróżnień – Osobowość Branży, Budowlana Firma Roku oraz Laury Buildera! Osobowość Branży to od lat cenione w branży architektoniczno-budowlanej wyróżnienie i tytuł przyznawane rokrocznie nietuzinkowym jej przedstawicielom, znaczącym graczom polskiego rynku budowlanego, w uznaniu ich osobistych i menedżerskich sukcesów w zakresie efektywnego zarządzania organizacją oraz skutecznej i wyróżniającej się realizacji strategii biznesowej, uwzględniającej założenia zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie i tytuł Budowlana Firma Roku jest corocznym potwierdzeniem osiągnięć, silnej pozycji oraz wyróżniającego się rozwoju firm na tle całej branży budowlanej w kategoriach obejmujących wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów, deweloperów, projektantów, wykonawców oraz producentów. Polski Herkules przyznawany jest osobom wybitnym w uznaniu ich sukcesów w dziedzinach, w których działają, autorytetu, znaczącej pozycji w biznesie, nauce i edukacji. Za wkład w rozwój firm, instytucji i budowanie ich silnej pozycji. Za rzetelność, efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej swoich organizacji oraz wkład w rozwój nowoczesnego budownictwa i gospodarki w Polsce.

open