Home Builder Science

Builder Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

Informacje na temat publikacji artykułów naukowych w dziale Builder Science miesięcznika Builder są dostępne na stronie www.builderscience.pl

MOTORY ROZWOJU

Ilona Kołodziej
0
MOTORY ROZWOJU czyli największe osiągnięcia naukowe  w budownictwie i architekturze. Powszechnie wiadomo, że siłą napędową wszelkich przemian cywilizacyjnych jest nauka. Jak wykorzystywana jest w budownictwie i architekturze?
a717KJ5Gxg4Ah5

MOBILIZUJĄCY RYNEK PRACY

open