Home Builder Science

Builder Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

O NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI I POTRZEBIE ZMIANY ZAPISÓW NORMOWYCH

Paweł Sobiecki
0
 W nowoczesnych halach stalowych stosuje się pełnościenne ramy spawane zamiast tradycyjnych układów kratownicowych, co wynika z potrzeby uproszczenia wykonawstwa oraz ograniczenia do minimum nieużytkowej kubatury obiektu. Zastosowanie sztywnych naroży ram oraz wysokowytrzymałej stali pozwala na uzyskanie bardzo małych wysokości h dwuteowych przekrojów rygli ram, zawierających się w granicach h = 1/30 ÷ 1/40 rozpiętości ramy. […]
a717KJ5Gxg4Ah5

KONTRAKT MOSTOSTAL WARSZAWA PRZY REALIZACJI MOSTU W DANII

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Paulina Krzak
0
Stan prawny w Polsce w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie odzwierciedla obecnego kształtu budownictwa z uwagi na rozwiązania zarówno techniczne, jak i funkcjonalno-przestrzenne. Od blisko 20 lat są doraźnie poprawiane przepisy wprowadzone rozporządzeniem [5] odzwierciedlającym stan, poziom techniczny i kształt budownictwa w Polsce w latach 70. ubiegłego stulecia. O jakości tych przepisów świadczy fakt, że nie […]
a717KJ5Gxg4Ah5

3. SEMINARIUM – IDEA NOWOCZESNYCH MIAST – JAROSŁAW CYRANKA, ZGODA PARCZEW

PROJEKTOWANIE BETONÓW ŻAROODPORNYCH

Paulina Krzak
0
W pracy przedstawiono, jak składniki betonu, a dokładniej składniki mineralne cementu, wpływają na żaroodporność betonu. Zaprezentowano wyniki badań, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, które miały w założeniu pokazać, jak zachowują się betony o różnym składzie oraz jak zmieniają się ich właściwości w sytuacji pożaru. inż. Jakub Bona Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska […]
a717KJ5Gxg4Ah5

POBAW SIĘ FEERIĄ BARW Z NOWĄ KOLEKCJĄ ROLET VELUX

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

Paulina Krzak
0
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

HB REAVIS DOŁĄCZA DO AMERYKAŃSKIEGO OŚRODKA BADAWCZEGO WELL LIVING LAB

open