Home IT&BIM ERA PRZEMYSŁU 4.0
ERA PRZEMYSŁU 4.0
0

ERA PRZEMYSŁU 4.0

0
0

Arkance Systems Poland – to już 3 lata w Polsce. O strategii akwizycyjnej, tworzeniu własnych rozwiązań i skutecznym promowaniu Przemysłu 4.0 w rozmowie z Natalią Chylińską opowiada Łukasz Tonecki, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Arkance Systems Poland.

Natalia Chylińska: Arkance Systems zdążył się już zadomowić na polskim rynku. Jak po prawie trzech latach wygląda plan na przyszłość?

Łukasz Tonecki: Tak naprawdę to dopiero 2021, a nawet 2022 bę­dzie rokiem, kiedy Arkance Systems Poland wejdzie na „pełne ob­roty”. Historycznie mamy za sobą pierwszy rok startowy, później pierwszą akwizycję, a obecnie prowadzimy kolejne. Reorganizujemy działania pozyskanych firm, centralizujemy procesy mające na ce­lu optymalizację biznesu i podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług w każdym kraju. Ten model jest powielany we wszystkich lokalizacjach, dzięki czemu stajemy się europejskim liderem nie tylko w udziale rynku, ale również w ocenach klientów.

N.Ch.: Czy era Przemysłu 4.0 na dobre się rozpoczęła? A może dopiero kiełkuje to ziarenko technologii na polskim gruncie?

Ł.T.: W naszej ocenie zaczęła się już zdecydowanie. Przemysł 4.0 to bardzo szerokie pojęcie, ale widzimy, jak niezależnie od rozmiaru firmy coraz więcej naszych klientów na polskim rynku zaczyna wyko­rzystywać wybrane elementy w swoich zakładach. Najlepiej obrazu­je to nasza ostatnia konferencja, podczas której firmy takie jak: B&P Engineering, AFT Industrial czy SciTeeX opowiadały, jak m.in. inwe­stycja w cyfryzację podniosła ich przychody. Nie należy również za­pominać o naszej ofercie BIM4MFG, która bardzo dobrze łączy bu­downictwo i przemysł, oba główne obszary działań Arkance Systems. Zdecydowanie w 2021 roku znacznie mocniej skoncentrujemy się na branży MFG oraz innowacjach, które będziemy oferować.

N.Ch.: W takim razie jak wygląda sytuacja z drugą połową adresowanego rynku, czyli budownictwem i infrastrukturą? Jakie działania podejmujecie, aby era cyfryzacji 4.0 ukorzeniła się na dobre?

Ł.T.: Przede wszystkim staramy się mieć bardzo dobrą ofertę, któ­ra sprawi, że wspomniane wyzwanie, przed którym stoją nasi klienci, będzie dla nich osiągalne w maksymalnie przystępny sposób. Kon­tinuum naszych rozwiązań podchodzi do każdego z obszarów indy­widualnie, co pozwala na wdrożenie dużych zmian w wyważonych i dostosowanych krokach. Oferta to nie tylko mnogość dostawców czy systemów, ale również wachlarz usług realizowanych przez gro­no ekspertów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, którzy koordynują oraz wspierają nasze projekty wdrożeniowe.

N.Ch.: Arkance to nie tylko dystrybutor gotowych rozwiązań, ale także ich twórca. Nad czym obecnie pracuje zespół programistów?

Ł.T.: Nasi klienci mają dostęp do bardzo szerokiej gamy rozwią­zań stworzonych do optymalizacji procesów zarówno projekto­wych, jak i realizacyjnych. Liczymy już ponad 630 pracowników w 11 krajach, w tym ok. 100 programistów. Prócz projektów integracyj­nych u naszych klientów adaptujemy pozyskane rozwiązania w jed­no spójne środowisko, połączone oraz komunikujące się ze sobą. Development oprogramowania to istotna część naszego biznesu – jak wiemy, polscy programiści są znani z kompetencji i umiejętności. Stworzyliśmy już ponad 100 własnych rozwiązań zgromadzonych pod logiem Arkance Holixa – jest to nasza marka, którą już niedługo będziemy znacznie szerzej promować na polskim rynku.

N.Ch.: Obrana strategia działania zakłada m.in. akwizycje. Jakie korzyści dla rozwoju Arkance płyną z takich działań?

Ł.T.: Akwizycje to jeden z wielu sposobów na podnoszenie war­tości dodanej dla naszych klientów. To nie tylko zespoły profesjo­nalistów zarówno w zakresie technicznym, jak i komercyjnym, ale przede wszystkim technologia. Wiele z pozyskanych przez nas firm ma własne systemy informatyczne i działy deweloperów. Wybiera­nie najbardziej wartościowych elementów oraz łączenie ich to jedno z głównych zadań naszej centrali nieustannie monitorującej cały ry­nek w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań, które pozwolą nam jesz­cze lepiej podnosić wartość biznesu naszych klientów. Po zbudowa­niu silnej struktury obsługi klientów to właśnie akwizycja technologii jest nowym kierunkiem naszej grupy.

N.Ch.: W ciągu ostatnich lat Arkance przejęło ponad 10 firm z branży CAD i BIM. Któreś z nich można uznać za kluczowe w Waszym rozwoju?

Ł.T.: Jak wspomniałem, akwizycje innowacyjnej technologii, jak np. AGACAD, to najbardziej istotne włączenia z perspektywy stra­tegii, gdyż to pozwala różnicować naszą ofertę na tle konkurencji. Myślę, że z perspektywy klientów wszystkie są równie ważne, gdyż realizują różnorodne oczekiwania, a posiadanie jednego partnera, który może obsłużyć je wszystkie, jest bardzo dużą przewagą.

N.Ch.: W najbliższym czasie planowane są kolejne przejęcia?

Ł.T.: Tak, już niebawem usłyszycie Państwo o kolejnych akwi­zycjach zarówno technologii, jak i partnerów w pozyskiwaniu oraz obsłudze klientów. Rok 2021 to nadal czas budowania pozy­cji w Polsce, a nic nam w tym nie pomaga tak, jak kolejne udane wdrożenia i zadowoleni klienci, więc zapraszamy na nasze konfe­rencje, webinaria, social media – do poznania oferty oraz wartości, jaką dostarczamy naszym klientom. Jednocześnie, zapraszamy również wszystkich potencjalnych partnerów handlowych, szukają­cych profesjonalnej obsługi dla bazy swoich klientów. 

Zdjęcia arch. Arkance Systems

open