Home Tag "KELLER"

TAM, GDZIE WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA

Szymon Kurek
0
Jednym z kluczowych środków mających na celu minimalizację ryzyka wypadków i zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy są odpowiednie działania podejmowane w fazie planowania oraz odpowiedniego zagospodarowania terenu budowy. Z tego względu zarządzanie bezpieczeństwem w Keller Polska zaczyna się na tym właśnie etapie.
a717KJ5Gxg4Ah5
open