Home Tag "PKP"

KOLEJ NA ROZWÓJ

PQ
0
Lista zadań do realizacji została przyjęta w 2021 r. w rezultacie dwóch etapów konsultacji społecznych. To właśnie one pozwoliły ustalić takie kierunki rozwoju sieci kolejowej, które najlepiej przysłużą się osiągnięciu celów wyznaczonych zarówno w krajowych, jak i unijnych planach strategicznych. Całość działań ujęto w dokumencie: Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021–2030 z perspektywą do 2040 roku.
a717KJ5Gxg4Ah5
open