Home Tag "plgbc"

PLGBC sygnatariuszem Paktu Dla Przestrzeni

Szymon Kurek
0
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jako jedna z pierwszych organizacji dołączyło do grona sygnatariuszy Paktu Dla Przestrzeni. Dokument jest otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w kształtowaniu zrównoważonej, miejskiej polityki przestrzennej Krakowa, a dalej także dobrym przykładem dla innych miast. Pakt podpisano podczas Prologu Open Eyes Economy Summit w Krakowie.
a717KJ5Gxg4Ah5

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i UNEP/GRID – Warszawa

Alicja Kuczera, CEO w PLGBC, z nową funkcją w World Green Building Council

Szymon Kurek
0
World Green Building Council wybrało nowych członków zarządu, rady doradczej i przewodniczących poszczególnych regionów. W gronie kadry zarządzającej ponownie znalazła się Alicja Kuczera, dyrektorka w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, która z dniem 1 lipca br. objęła nowe stanowisko Chair of the GBC CEO Network w WorldGBC.
a717KJ5Gxg4Ah5

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i UNEP/GRID – Warszawa

open