Home News Alicja Kuczera, CEO w PLGBC, z nową funkcją w World Green Building Council
Alicja Kuczera, CEO w PLGBC, z nową funkcją w World Green Building Council
0

Alicja Kuczera, CEO w PLGBC, z nową funkcją w World Green Building Council

0
0

World Green Building Council wybrało nowych członków zarządu, rady doradczej i przewodniczących poszczególnych regionów. W gronie kadry zarządzającej ponownie znalazła się Alicja Kuczera, dyrektorka w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, która z dniem 1 lipca br. objęła nowe stanowisko Chair of the GBC CEO Network w WorldGBC.

W ramach wyborów do organów zarządzających, World Green Building Council powołała nowe osoby. Stanowisko Chair of the GBC CEO Network w World Green Building Council objęła Alicja Kuczera, dyrektorka zarządzająca Polskiego Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Jej kadencja potrwa dwa lata.

World Green Building Council (WorldGBC) to największa i najbardziej wpływowa organizacja pozarządowa prowadząca działania na rzecz zrównoważonej transformacji budownictwa.

Organizacja działa w oparciu o globalną sieć 75 green building councils, w tym m.in. PLGBC. Współpracuje z firmami, organizacjami i administracją rządową dla realizacji ambicji porozumienia paryskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Chair of the GBC CEO Network jest nową funkcją stworzoną w WorldGBC, aby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę pomiędzy naszymi organizacjami w skali ogólnoświatowej. Ujmując rzecz prosto – jestem głosem wszystkich zarządzających krajowymi stowarzyszeniami skupionymi w WorldGBC, a moją rolą jest inicjowanie nowych partnerstw, wzajemne inspirowanie się czy szukanie wspólnych rozwiązań dla wyzwań stojących przed zrównoważonym budownictwem, zarówno globalnie, jak i lokalnie. W trakcie mojej kadencji będę mobilizowała naszą społeczność do jak najbliższej współpracy, aby dzięki temu przyspieszyć transformację ku neutralności klimatycznej – podkreśla Alicja Kuczera, dyrektorka zarządzająca PLGBC.

Liderzy World Green Building Council podczas swojej kadencji skupią się na realizacji celów wpisanych w strategię WorldGBC, jakimi są m.in.: przyspieszenie procesu dekarbonizacji i cyrkularności, a także wprowadzenie rozwiązań regeneracyjnych. Podzielą się wiedzą i doświadczeniem wśród 75 krajowych GBCs i ich 46 000 członków.

Przywództwo, wiedza i doświadczenie nowo wybranych liderów będą miały kluczowe znaczenie dla przyspieszenia naszej globalnej misji katalizowania zmian na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z nimi oraz z międzynarodową siecią GBCs i naszymi partnerami, w ramach zrównoważonej transformacji budownictwa, którą musimy prowadzić w szybkim tempie, na dużą skalę, dla wszystkich i wszędzie – mówi Cristina Gamboa, CEO, World Green Building Council.


Nowych liderów organizacji powołano na spotkaniu 22 czerwca br. w Londynie.

tags:
open