Home Tag "PSMB"

POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA – LAURY BUILDERA 2023

PQ
0
PRZYGOTOWUJEMY DO DZIAŁALNOŚCI W UE Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-zawodowym zrzeszającym kadrę budownictwa. Jego celem generalnym jest przygotowywanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej i ich promowanie. Stowarzyszenie działa od 2005 roku. Europejskie korzenie Stowarzyszenia PSMB powołano we współpracy z The Association of European Experts […]
a717KJ5Gxg4Ah5
open