Home Builder Awards LAURY BUILDERA 2023 POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA – LAURY BUILDERA 2023
POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA – LAURY BUILDERA 2023
0

POLSKIE STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW BUDOWNICTWA – LAURY BUILDERA 2023

0
0

PRZYGOTOWUJEMY DO DZIAŁALNOŚCI W UE

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) jest twórczym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-zawodowym zrzeszającym kadrę budownictwa. Jego celem generalnym jest przygotowywanie polskich kadr budownictwa do działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym Unii Europejskiej i ich promowanie. Stowarzyszenie działa od 2005 roku.

Europejskie korzenie Stowarzyszenia
PSMB powołano we współpracy z The Association of European Experts in Building & Construction (AEEBC) oraz The Chartered Institute of Building (CIOB) – międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty i instytucje państw europejskich – w celu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji menedżerskich kadr budownictwa.

Misja Stowarzyszenia
PSMB działa na zasadzie non profit, nie korzystając z żadnych preferencji ani ustawowego nakazu przynależności do określonych organizacji zawodowych. Merytoryczne podstawy działalności Stowarzyszenia opracowano i sformułowano, przy wsparciu środków unijnych, w celu wyrównania kwalifikacji polskich menedżerów budownictwa do standardów europejskich oraz przygotowania ich do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym.

Uznanie kwalifikacji zawodowych – karta EurBE (European Building Expert) EurBE to europejski system uznawania kwalifikacji dla profesjonalistów z branży budowlanej. AEEBC opracowało, system rozpoznawania budowlanych kwalifikacji menedżerskich w Unii Europejskiej poprzez przygotowanie zasad i procedur przyznawania menedżerom i inżynierom budownictwa karty EurBE.

Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu

  • Uzyskanie certyfikatu uznawanego przez AEEBC oraz honorowanego w krajach Unii Europejskiej – atut przy poszukiwaniu zatrudnienia w kraju na podstawie potwierdzonego zakresu i poziomu kwalifikacji.
  • Możliwość awansu zawodowego dzięki potwierdzeniu określonej kategorii menedżerskich
    kwalifikacji zawodowych, zarówno w miejscu pracy, jak też w państwach Unii Europejskiej.
  • Istotny element wiarygodności menedżera w odniesieniu do konkurencji na rynku budowlanym.
  • Motywacja do podnoszenia własnych kwalifikacji.
  • Uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej działalności Stowarzyszenia w zakresie
    rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności polskiego potencjału budownictwa.
tags:
PQ
open