Home Tag "ravago"

Ravatherm XPS – niezawodna i skuteczna izolacja ścian piwnic i podłóg budynków

Szymon Kurek
0
Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno– jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych. Wszystkie te obiekty, niezależnie od sposobu użytkowania mają przegrody stykające się z gruntem, które wymagają prawidłowego zaizolowania pod względem termicznym i wilgotnościowym. Z uwagi na szczególne warunki, których działaniu poddane są materiały izolacji termicznej w tych zastosowaniach, muszą one spełniać bardzo wysokie wymagania jakościowe.
a717KJ5Gxg4Ah5
open