Home Materiały i Technologie Ravatherm XPS – niezawodna i skuteczna izolacja ścian piwnic i podłóg budynków
Ravatherm XPS – niezawodna i skuteczna izolacja ścian piwnic i podłóg budynków
0

Ravatherm XPS – niezawodna i skuteczna izolacja ścian piwnic i podłóg budynków

0
0

Kategoria izolacji termicznych stykających się z gruntem obejmuje izolację obwodową (izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych) oraz izolacje podłóg posadowionych na gruncie. Ten rodzaj izolacji występuje zarówno w budownictwie jedno– jak i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, halach magazynowych, chłodniach składowych. Wszystkie te obiekty, niezależnie od sposobu użytkowania mają przegrody stykające się z gruntem, które wymagają prawidłowego zaizolowania pod względem termicznym i wilgotnościowym. Z uwagi na szczególne warunki, których działaniu poddane są materiały izolacji termicznej w tych zastosowaniach, muszą one spełniać bardzo wysokie wymagania jakościowe.

Pośród wielu materiałów termoizolacyjnych płyty izolacji termicznej z ekstrudowanej pianki polistyrenowej zajmują szczególne miejsce. Produkt ten opracowano w Stanach Zjednoczonych już w latach czterdziestych ubiegłego wieku.

Szczególne właściwości płyt izolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego, powodują, iż do dzisiaj, produkty te stawiane są w gronie najlepszych materiałów izolacji termicznej. Firma Ravago, jeden z najbardziej doświadczonych dystrybutorów i producentów materiałów izolacji termicznej XPS, zajmuje się popularyzacją wiedzy i technologii stosowania, dystrybucją i produkcją materiałów z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS na rynku europejskim już od ponad 25 lat. Profesjonalizm w dziedzinie doradztwa technicznego i dystrybucji jest wysoko oceniany przez naszych klientów.

Wyróżnikiem produktów z ekstrudowanego polistyrenu, które ma w swojej ofercie grupa Ravago, jest ich niebieski kolor. Niebieskie płyty z ekstrudowanego polistyrenu XPS o nazwie Ravatherm XPS są synonimem jakości i skuteczności izolacji.

Charakterystyczną cechą płyty izolacji termicznej Ravatherm z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej jest ich zamknięto komórkowa budowa, dzięki której wyróżniają się one na tle innych produktów izolacji termicznej wyjątkową odpornością na działanie wilgoci. Struktura produktu, pozbawiona kapilar sprawia, że wilgoć praktycznie nie ma możliwości wnikania do wnętrza materiału. Płyty Ravatherm XPS cechują się bardzo niską nasiąkliwością przy długotrwałym zanurzeniu, bardzo niską absorpcją wody przez dyfuzję oraz mrozoodpornością.

Płyty zachowują swoje doskonałe parametry izolacyjności termicznej w długim okresie czasu właśnie dlatego, iż są niewrażliwe na wilgoć.

Niebieskie płyty Ravatherm XPS charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, co również wynika z ich charakterystycznej budowy komórkowej. Właściwość ta jest niezbędna w przypadku izolacji obwodowej, gdyż produkty izolacyjne są narażone na duże obciążenia w postaci parcia gruntu (izolacja pionowa fundamentów i ścian piwnic) oraz duże obciążania w przypadku izolacji instalowanej pod płytą fundamentową lub podłogą na gruncie, zwłaszcza w przypadku podłóg znacznie obciążonych (podłogi magazynowe, podłogi chłodni składowych, podłogi mroźni).

W zależności od projektowanych obciążeń oferta produktów izolacji termicznej Ravatherm XPS obejmuje produkty o kategoriach wytrzymałościowych 300, 500 i 700 kPa. Takie parametry wytrzymałościowe sytuują produkty izolacyjne z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej w kategorii liderów materiałów termoizolacyjnych, jeśli chodzi o wytrzymałość na nacisk.

Parametry jakimi charakteryzują się płyty izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu są niezbędne, aby można je było używać jako izolację obwodową, w bezpośrednim kontakcie z gruntem i wilgocią gruntową, poddane działaniu bardzo wysokich obciążeń. Dodatkowo należy wspomnieć, iż materiały te są odporne na starzenie, lekkie i łatwe w obróbce. Krawędzie tych produktów, w postaci schodkowych zamków opracowano tak, aby przy układaniu wyeliminować powstawanie mostków termicznych na stykach pomiędzy płytami. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania dotyczące izolacyjności przegród firma Ravago oferuje aktualnie płyty izolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu Ravatherm XPS w grubościach sięgających 280 mm. W przypadku izolacji powierzchni poziomych pozwala to na oszczędzanie operacji roboczych związanych z układaniem wielu warstw płyt. Natomiast w przypadku izolacji powierzchni pionowych dostarczenie płyt w docelowej grubości w jednym kawałku jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne z punktu widzenia łatwości instalacji. Układanie kilku warstw izolacji termicznej na płaszczyznach pionowych jest bardzo trudne lub wręcz niewykonalne. Obecnie optymalnym rozwiązaniem do izolacji ścian piwnic jest płyta Ravatherm XPS o grubości 180mm. Produkt o takiej grubości pozwala osiągnąć wymagane w normie parametry izolacyjności termicznej przegrody ( współczynnik U poniżej 0,2W/m2K dla pomieszczeń użytkowych). Instalacja płyt na izolacji wodochronnej wykonanej na ścianie jest prosta i wykonuje się ją w ramach jednej operacji roboczej.

Do przyklejania płyt do izolacji wodochronnej ściany może służyć klej poliuretanowy INSTA STIK, znajdujący się również w stałej ofercie firmy Ravago.

Technologie i rozwiązania budowlane zmieniają się. Również preferencje inwestorów. W obecnych czasach nie wszystkie budynki jednorodzinne wykonuje się jako budynki podpiwniczone. Jednak w dalszym ciągu budynki podpiwniczone mają swój znaczący udział w segmencie budynków jednorodzinnych, bliźniaczych i szeregowych. Rozwiązanie takie jest wybierane szczególnie, wtedy gdy z uwagi na małą działkę inwestor nie ma możliwości rozwijania planu budynku, a powiększanie powierzchni użytkowej możliwe jest tylko poprzez dodawanie dodatkowych kondygnacji np. kondygnacji piwnicznej. Współczesne życie stawia przed nami wiele wyzwań. Chcąc odpocząć i realizować swoje pasje szukamy w domu takich przestrzeni, które pozwolą nam na relaks i realizację naszych pasji. Dlatego często piwnice budynków wykorzystywane są na warsztaty, gdzie domownicy mogą realizować swoje hobby, siłownie, sauny, pokoje telewizyjne. Często zdarza się, że pomieszczenia piwnicze wykorzystywane są na gabinety, gdzie można prowadzić działalność zawodową. Również przeniesienie do piwnic funkcji przechowywania lub innych funkcji gospodarczych (pralnie, suszarnie) pozwala pozostawić inne strefy domu uporządkowane i wolne od takich funkcji co wpływa na podniesienie komfortu mieszkania i przebywania w tych pomieszczeniach. Aby piwnice mogły pełnić w sposób komfortowy te wyżej wymienione funkcje, należy już na etapie projektu zadbać o ich prawidłowe wykonanie, w tym o prawidłowo wykonaną hydroizolację i izolację termiczną ścian i podłóg. Dzięki temu czas poświęcony na hobby w warsztacie, aktywność w siłowni, rekreację w pomieszczeniach telewizyjnych (kino domowe) czy prace gospodarcze będzie spędzony w atmosferze komfortu termicznego, w pomieszczeniach suchych, o dobrym klimacie wewnętrznym. Odpowiednia izolacja termiczna pomieszczeń piwnicznych przyczynia się również do ograniczenia strat ciepła, a co za tym idzie, pozwala na znaczne oszczędności.

Dzięki właściwościom płyt izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu XPS – odporności na wilgoć i wysokiej wytrzymałości mechanicznej – płyty można stosować od zewnętrznej strony izolacji wodochronnej wykonanej bezpośrednio na ścianie piwnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu hydroizolacja jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać w trakcie prowadzenia prac budowlanych, obsypywania ścian fundamentowych gruntem lub żwirem. Wyeliminowana jest konieczność wykonania ścianki osłonowej chroniącej izolację wodochronną. Izolacja obwodowa w postaci płyt Ravatherm XPS przyczynia się dodatkowo do ochrony izolacji przeciwwodnej wykonanej na ścianach piwnicy. Rozwiązanie takie jest trwale i niezawodne.

Produktami polecanymi do izolacji ścian piwnic lub ścian fundamentowych są płyty Ravatherm XPS 300. W przypadku gdy występują większe obciążenia np. pod płytą fundamentowa lub pod mocno obciążonymi posadzkami można zastosować płyty XPS charakteryzujące się wyższą wytrzymałością na ściskanie – Ravatherm XPS 500 lub Ravatherm XPS 700. Do izolacji stref cokołowych, wychodzących powyżej poziomu gruntu zaleca się stosowanie płyt Ravatherm XPS WB o waflowej powierzchni pozwalającej na uzyskanie lepszej przyczepności warstw wykończeniowych (tynku, płytek ceramicznych) do powierzchni płyt XPS.

O tym, że izolacja ścian i podłóg piwnic jest niezbędnym warunkiem uzyskania pomieszczeń charakteryzujących się komfortem cieplnym, pewnie nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Warto natomiast wybrać sprawdzone rozwiązania w postaci płyt izolacji termicznej z niebieskiej ekstrudowanej pianki polistyrenowej Ravatherm XPS. Gwarantują one jakość i niezawodność. Trwałe, niezmienne w czasie parametry izolacyjne i wytrzymałościowe oraz odporność na działanie wilgoci płyt Ravatherm XPS powodują, że stanowią one najlepsze, sprawdzone i skuteczne rozwiązanie izolacji termicznej przegród stykających się z gruntem.

tags:
open