Home Tag "RPBDK"

RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH

PQ
0
Nowy program drogowy zatwierdzony przez Radę Ministrów wraz z końcem ubiegłego roku przewiduje rozwój infrastruktury, a także budowę kolejnych obiektów z perspektywą do 2033 r. Program został poddany procesowi konsultacji publicznych, a jego realizacja ma objąć kwotę blisko 300 mld zł, z czego nowe realizacje pochłoną 187 mld zł, natomiast zadania kontynuowane – 104 mld zł. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych to największy tego typu projekt w historii Polski.
a717KJ5Gxg4Ah5
open