Home Tag "SPB"

TRZY DEKADY POLSKIEJ PREFABRYKACJI

Piotr Q
0
Otwieramy drugą dekadę 30-letniej historii SPB. Była to dekada istotna w rozwoju zarówno prefabrykacji betonowej, jak i betonu komórkowego. Stowarzyszenie miało w tym swój udział, zwłaszcza w zakresie rozwijania kontaktów z europejskimi i światowymi firmami. Efektem tych działań było Przyspieszenie modernizacji krajowych wytwórni.
a717KJ5Gxg4Ah5

W TANDEMIE Z NAUKĄ

W TANDEMIE Z NAUKĄ

Szymon Kurek
0
Stowarzyszenie Producentów Betonów od lat prowadzi ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim i jednostkami naukowo-badawczymi. Poprzez liczne aktywności w tym zakresie organizacja uzyskała istotny wpływ na rozwój branży prefabrykacji oraz ważną pozycję wśród jednostek związanych z budownictwem. Komentuje GRZEGORZ BAJEK, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.
a717KJ5Gxg4Ah5

TRZY DEKADY POLSKIEJ PREFABRYKACJI

open