Home Komentarze W TANDEMIE Z NAUKĄ
W TANDEMIE Z NAUKĄ
0

W TANDEMIE Z NAUKĄ

0
0

Stowarzyszenie Producentów Betonów od lat prowadzi ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim i jednostkami naukowo-badawczymi. Poprzez liczne aktywności w tym zakresie organizacja uzyskała istotny wpływ na rozwój branży prefabrykacji oraz ważną pozycję wśród jednostek związanych z budownictwem. Komentuje GRZEGORZ BAJEK, Prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Stowarzyszenie Producentów Betonów, którym mam zaszczyt kierować, funkcjonuje na rynku od 1994 r. Jest specyficzną organizacją, ponieważ grupuje producentów prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Dwie pokrewne branże, które mają wspólny cel, bezkolizyjnie współpracują ze sobą w ramach stowarzyszenia, zachowując swoją odrębność i dążąc do jednego celu, jakim jest rozwój budownictwa. Można to zawrzeć w haśle: „Dwa oblicza – jedna przyszłość”, którego używamy przy organizacji konkursu dla studentów wyższych uczelni.

Jednym z podstawowych zadań Stowarzyszenia jest ścisła współpraca ze środowiskiem akademickim i jednostkami naukowo-badawczymi. Przejawia się to w organizowanych od 2012 r. seminariach na wyższych uczelniach, gdzie przygotowane przez naszych specjalistów prezentacje spotykają się z dużym zainteresowaniem, co zachęca nas do kontynuowania tej działalności. Seminaria te uzyskały dodatkowy impuls od momentu nawiązania bliższej współpracy z „Builderem”. Szczególnie wiąże się to z organizowanym wspólnie konkursem dla studentów wyższych uczelni wydziałów budownictwa i architektury w Polsce. To właśnie te konkursy tworzone są pod hasłem: „Dwa oblicza – jedna przyszłość”. Pierwszy z nich, w 2019 r., dotyczył zaprojektowania akademika marzeń z jednoczesnym użyciem prefabrykacji betonowej i ABK. Tematyka kolejnej edycji, którą właśnie ogłaszamy, dotyczy opracowania projektu centrum nowoczesnych technologii prefabrykacji i ABK. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas VIII Konferencji „SPB 2024” w hotelu Narvil.

Stowarzyszenie udziela wsparcia finansowego inicjatywom podejmowanym przez wyższe uczelnie, m.in.partycypowaliśmy w kosztach wyjazdu grupy studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie „FRC Bowling Ball Competition”, organizowanym przez Amerykański Instytut Betonu w San Francisco.

Należy podkreślić, że nasi członkowie, doceniając wagę współpracy ze środowiskiem akademickimi jednostkami naukowo-badawczymi, sami nawiązują bezpośrednią współpracę z lokalnymi uczelniami, organizując wizyty studentów w zakładach, fundując stypendia czy przygotowując prezentacje. Przekazują również środki finansowe na wyposażenie uczelnianych centrów badawczych.

Na podkreślenie zasługuje aktywność Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej – od 1996 r. jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA).Doceniając wagę i znaczenie polskiego przemysłu ABK,w 2011 r. władze EAACA powierzyły nam organizację V Międzynarodowej Konferencji EAACA w Bydgoszczy. Obecnie zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie VII Konferencji EAACA w czeskiej Pradze.

Segment działalności Stowarzyszenia obejmujący szeroką współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, ukazuje, że poprzez tę aktywność uzyskujemy istotny wpływ na rozwój branży betonów. Dzisiaj można powiedzieć, że Stowarzyszenie jest instytucją rozpoznawalną i zajmującą ważną pozycję wśród jednostek związanych z budownictwem, jak również docenianą i dobrze postrzeganą w środowisku naukowo-badawczym.

tags:
open